Ηλεκτρονικές Εκδόσεις TEI Community home page

TEI Athens e-Publications

Browse

Sub-communities within this community

Διοίκηση και Οικονομία (Management and Economics)

ISSN 1790-1634, Εκδόσεις Παπαζήσης

Logo

Το Βήμα του Ασκληπιού

Τριμηνιαίο ηλεκτρονικό, επιστημονικό περιοδικό του τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας, ISSN: 2241-6005

Τεχνολογικά Χρονικά

ISSN 1791-7247, Εκδόσεις Δ. Νίνος– Τέως Πρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας

Logo

Health Science Journal

ISSN 1108-7366, E-ISSN:1791-809X

Τουριστικά Θέματα

ISSN 1791-0064, Εκδόσεις ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε./ Δημήτρης Λαλούμης

Logo

Science & Technology

ISSN 1790-5613, Εκδόσεις ΤΕΙ Αθήνας

Logo

Νοσηλευτική

Εκδόσεις: Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.), ISSN 1105-6843, E-ISSN 2241-3409

Ελληνίς Αδελφή

Τριμηνιαίο Περιοδικό του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Ελληνίδων Νοσοκόμων

Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση (Τourist Scientific Review)

Εξαμηνιαία Επιστημονική Έκδοση υπό την Αιγίδα της Ακαδημίας Τουριστικών Ερευνών & Μελετών (Α.Τ.Ε.Μ), ISSN 1109-897X, Εκδόσεις InterBooks

Logo

Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Εκδίδεται ανά τετράμηνο από το Σύλλογο Διπλωματούχων Νοσηλευτριών/τών Χειρουργείου - ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. - ISSN: 2241-0481 & E-ISSN: 2241-3634