Το Βήμα του Ασκληπιού Community home page

Logo
Το "ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ", αποτελεί μια τριμηνιαία έκδοση του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Η έντυπη κυκλοφορία του περιοδικού ξεκίνησε το 2002, ενώ από το 2007 κυκλοφορεί πλέον μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Το περιοδικό ελέγχει τα άρθρα μέσω συστήματος κριτών.

Browse

Collections in this community