Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/374
Τίτλος: Ιογενείς λοιμώξεις κατά την κύηση και επιπτώσεις στο νεογνό
Συγγραφείς: Δήμου, Σοφία
Ευαγγελή, Ευαγγελία
Καριακλή, Αγγελική
Μέλη επιτροπής: Νάνου, Χριστίνα
Τύπος αντικειμένου: Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία
Λέξεις-κλειδιά: Ιοί;Ερυθρά;Ιλαρά;Ανεμοβλογιά;Ιός της γρίπης;Παρωτίτιδα;Πολιομυελίτιδα;Έρπητας;Ιογενής ηπατίτιδα;Λύσσα;Ο ρόλος της μαίας;Νεογνά
Θέματα: Medicine--Gynecology and obstetrics
Ιατρική
Μαιευτική
Νεογνολογία
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-Μαΐ-2014
2009
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2009
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας: 31-Μαΐ-2014
Εκδίδον ίδρυμα: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Μαιευτικής
Γλώσσα: Ελληνικά
Αριθμός σελίδων: 102
Βιβλιογραφική αναφορά: Δήμου, Σοφία και Ευαγγελή, Ευαγγελία και Καριακλή, Αγγελική,"Ιογενείς λοιμώξεις κατά την κύηση και επιπτώσεις στο νεογνό", Τ.Ε.Ι Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Μαιευτικής, 2009
Πίνακας Περιεχομένων: Εισαγωγή 1 1.ΓΕΝΙΚΑ 2 1.1. Γενικές Ιδιότητες των Ιών 2 1.2. Ταξινόμηση των Ιών 4 1.2.1. RNA 4 1.2.2. DNA 4 1.3. Τρόποι Προσβολής της Εμβρυοπλακουντιακής Μονάδας 5 2. ΕΡΥΘΡΑ 7 2.1. Γενικά 7 2.2. Επιδημιολογία 7 2.3. Τρόπος μετάδοσης 7 2.4. Ανοσοβιολογία 8 2.5. Κλινική εικόνα 8 2.6. Διάγνωση 9 2.7. Κίνδυνοι-Επιπλοκές 12 2.8. Θεραπεία 12 2.9. Πρόληψη-Προφύλαξη 13 2.10. Συγγενής Ερυθρά 13 2.10.1. Κλινική εικόνα 13 2.10.2. Διάγνωση 14 2.10.3. Θεραπεία 15 2.10.4. Πρόληψη 16 3. ΙΛΑΡΑ 16 3.1. Γενικά 16 3.2. Τρόπος μετάδοσης 16 3.3. Επιδημιολογικά στοιχεία 16 3.4. Κλινική εικόνα 17 3.5. Διάγνωση 18 3.6. Ιλαρά και Κύηση 18 3.6.1. Γενικά 18 3.6.2. Κίνδυνος για την έγκυο-Επιπλοκές 18 3.6.3. Κίνδυνος για το έμβρυο 19 3.6.4. Λοίμωξη στο νεογνό 20 3.7. Αντιμετώπιση-Θεραπεία 21 3.8. Πρόληψη-Προφύλαξη 21 4. ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ 22 4.1. Γενικά 22 4.2. Επιδημιολογία 23 4.3. Αιτιολογία 23 4.4. Τρόπος μετάδοσης της λοίμωξης 23 4.5. Παθογόνος δράση 24 4.6. Ανοσολογία 24 4.7. Νόσος και κύηση 25 4.7.1. Ειδικά χαρακτηριστικά στην κύηση 25 4.7.2. Επίδραση της νόσου στην κύηση 25 4.8. Επιπλοκές 25 4.9. Διάγνωση 25 4.10. Θεραπεία 27 4.11. Πρόληψη-Προφύλαξη 28 4.12. Συγγενής ανεμοβλογιά 29 4.13. Νεογνική λοίμωξη 30 4.14. Κλινική εικόνα 30 4.15. Διάγνωση 31 4.16. Θεραπεία 31 5. ΙΟΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ (INFLUENZA) 33 5.1. Γενικά 33 5.2. Αιτιολογία 34 5.3. Μετάδοση 34 5.4.Κλινική εικόνα 34 5.5. Γρίπη και κύηση 35 5.6. Διάγνωση 35 5.7. Αντιμετώπιση 35 5.8. Προφύλαξη 36 6. ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ 37 6.1. Γενικά 37 6.2. Τρόπος μετάδοσης 37 6.3. Επιδημιολογικά στοιχεία 38 6.4. Κλινική εικόνα 39 6.5. Διάγνωση 39 6.6. Προφύλαξη-Πρόληψη 39 6.7. Κίνδυνοι στο έμβρυο 40 6.8. Λοίμωξη στο νεογνό 41 6.9. Αντιμετώπιση-Θεραπεία 41 7. ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ Ή C.M.V. 42 7.1. Γενικά 42 7.2. Αιτιολογία-Μετάδοση-Κλινική εικόνα 43 7.3. C.M.V. και κύηση 44 7.4. Διάγνωση-Θεραπεία-Προφύλαξη 44 8. ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ 49 8.1. Γενικά 49 8.2. Αιτιολογία-Μετάδοση 49 8.3. Κλινική εικόνα 50 8.4. Πολιομυελίτιδα και κύηση 50 8.5. Διάγνωση 51 8.6. Θεραπεία 51 8.7. Προφύλαξη 51 9. ΙΟΓΕΝΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 52 9.1. Γενικά 52 9.2. Ηπατίτιδα Α-Επίδραση στην κύηση 53 9.3. Ηπατίτιδα Β-Επίδραση στην κύηση 55 9.4. Ηπατίτιδα C-Επίδραση στην κύηση 59 9.5. Ηπατίτιδα D 61 9.6. Ηπατίτιδα Ε 61 10. ΑΠΛΟΣ ΕΡΠΗΤΑΣ 62 10.1 Γενικά 62 10.2. Επιδημιολογικά στοιχεία 62 10.3. Ανοσολογία 63 10.4. Τρόπος μετάδοσης 63 10.5. Κλινική εικόνα 64 10.6. Λοίμωξη στην έγκυο 64 10.7. Διάγνωση 65 10.8. Κίνδυνοι-Επιπλοκές 66 10.9. Αντιμετώπιση-Θεραπεία 67 10.10. Πρόληψη-Προφύλαξη 68 10.11. Λοίμωξη στο νεογνό 68 10.11.1. Κλινική εικόνα 69 10.11.2. Διάγνωση 70 11. ΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΘΗΛΩΜΑΤΟΣ 71 11.1. Γενικά-Αιτιολογία 71 11.2. Μετάδοση-Επιδημιολογικά στοιχεία 72 11.3. Οξυτενή κονδυλώματα και κύηση 72 11.4. Λοίμωξη του νεογνού 73 11.5. Διάγνωση 73 11.6. Αντιμετώπιση 74 12. ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ 78 12.1. Γενικά-Αιτιολογία 78 12.2. Μετάδοση-Επιδημιολογικά στοιχεία 78 12.3. Κλινική εικόνα 78 12.4. Επίδραση της νόσου στην κύηση 79 12.5. Διάγνωση-Αντιμετώπιση 80 13. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) 82 13.1. Γενικά 82 13.2. Εστίες λοίμωξης 83 13.3. Τρόπος μετάδοσης 84 13.4. Επιδημιολογία 85 13.5. Κλινική εικόνα 85 13.6. Διάγνωση 87 13.7Κίνδυνοι-Επιπλοκές 88 13.8. Θεραπεία 89 13.9. Πρόληψη 91 13.10. Λοίμωξη στο νεογνό 91 13.10.1. Διάγνωση 92 13.11. Αντιμετώπιση 93 14. ΛΥΣΣΑ 94 14.1. Γενικά 94 14.2. Κλινική εικόνα 94 14.3. Προφύλαξη 95 14.4. Ιός λύσσας και κύηση 95 15. IOI COXSACKIE – ECHO 96 15.1. Γενικά 96 15.2. Τρόπος μετάδοσης 96 15.3. Κλινική εικόνα 96 15.4. Διάγνωση 98 15.5. Οι ιοί στην κύηση 98 15.6. Πρόληψη-Προφύλαξη 99 15.7. Αντιμετώπιση-Θεραπεία 99 ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ 100 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 101_102
Πρόσβαση: Δημόσια διαθέσιμο
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/374
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εργασίες Φοιτητών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
kariakli.zip2.4 MBUnknownΔείτε/ Ανοίξτε


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons