Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/405
Τίτλος: Αποκατάσταση κινητικότητας και δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής σε ημιπληγικούς ασθενείς
Comparison of locomotor-transfer with self-care outcomes in stroke patients
Συγγραφείς: Πατατούκας, Δημήτριος Σ.
Φαρμακίδης, Α.
Αγγελή, Βασιλική
Σώρρας, Νικόλαος
Φωτάκη, Σοφία Γ.
Σιούτης, Ιωάννης
Ρούσσος, Νίκος
Χατζηαγοράκης, Βασίλης
Μαλακού, Δ.
Αλεξίου, Α.
Τύπος αντικειμένου: Δημοσίευση σε περιοδικό
Λέξεις-κλειδιά: Κινητικότητα;Βάδιση;Ημιπληγικός ασθενής;Locomotion;Transfer ability;Cerebrovascular disease--Patients;Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Θέματα: Ιατρική
Φυσιοθεραπεία
Medicine
Physical therapy
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-Μαΐ-2014
21-Νοε-2008
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας: 31-Μαΐ-2014
Εκδότης: Μωραίτου-Σιδερίδη, Ε. Μ.
Περίληψη: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να συγκρίνει την λειτουργική βελτίωση ενός ημιπληγικού στην κινητικότητα(βάδιση και την μεταφορά) με τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωήςΗ μελέτη είναι αναδρομική. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τους φακέλους 362 ημιπληγικών ασθενών πουνοσηλεύθηκαν συνεχόμενα στο τμήμα μας τα τελευταία 10 χρόνια. Η μέτρηση λειτουργικότητας και αποκατά-στασης έγινε με την 100βάθμια κλίμακα Barthel. Η μέγιστη βαθμολογία για βάδιση-μεταφορά ήταν 40 βαθμοίκαι ίδιοι βαθμοί ήταν για τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τον συντελεστήεξάρτησης και με το t-test.Στα αποτελέσματα φαίνεται ότι 90 ασθενείς δεν ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης για διάφορουςλόγους. Οι υπόλοιποι 272 εισήλθαν στο κέντρο αποκατάστασης με βαθμό στον δείκτη Barthel για την βάδιση καιμεταφορά 7.76 και εξήλθαν με βαθμό 24.8. Οι ίδιοι ημιπληγικοί εισήλθαν με βαθμό στον δείκτη Barthel για τιςδραστηριότητες καθημερινής ζωής 7.3 και εξήλθαν με βαθμό 18.9. Συγκρίνοντας τους μέσους όρους βρήκαμεότι οι ασθενείς εισήλθαν με τον ίδιο βαθμό στην βάδιση – μεταφορά και στις δραστηριότητες καθημερινήςζωής, ενώ εξήλθαν με καλύτερο βαθμό στην βάδιση – μεταφορά.Συμπεραίνουμε ότι ενώ οι ημιπληγικοί ασθενείς εισέρχονται σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με την ίδιαβαθμολογία στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής και στην βάδιση – μεταφορά δείχνουν μεγαλύτερη βελτίωσηστην βάδιση – μεταφορά. Η κύρια αιτία γι’ αυτό είναι ο πολύ χαμηλός αριθμός των εργοθεραπευτών σε σχέσημε τους φυσικοθεραπευτές στο τμήμα αποκατάστασης.
Introduction: Rehabilitation of stroke patients accordingto Berthel Index can be divided in two majoractivities. The goal of the occupational therapist isthe highest level of self-care activities and the goal ofthe physical therapist is the high level of locomotortransferactivities.Aim: To compare the functional outcome in locomotionand transfer abilities with the functional outcomein self-care abilities in stroke patients.Methods: Three hundred and sixty two persons withstroke admitted in our department during the last tenyears took part in the study. Measures for outcome wasthe Barthel Index (BI). Scores were broken down intoability categories : 40 for walking-transfer-stair climbingand 40 for self-care. Data were statistically analyzedwith the regression analysis and the t-test.Results: Ninety patients didn’t completed therehabilitation programme due to various reasons.The remained 271 had an average BI score 7.76 forlocomotion and transfer abilities in admission and an average BI score 24.8 in discharge. They also hadan average BI score 7.3 for self-care abilities in admissionand an average BI score 18.9 in discharge.Comparing the averages we found that the patientswere admitted with equal scores in self-care abilitiesand in locomotion –transfer, and they were dischargewith better score in and locomotion transferConclusion: While the stroke patients were admittedwith equal scores in the self-care and in locomotion- transfer abilities they were improved mainly inlocomotion -transfers. The main reason for such aproblem is the low number of occupation therapistscomparable with the high number of the physicaltherapists in our rehabilitation department.
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Περιοδικό: Ιατρικά Χρονικά
Medical Annals
Είδος περιοδικού: Με διαδικασία κρίσης από ομότιμους κριτές (peer review)
Πρόσβαση: Δημόσια διαθέσιμο
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/405
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τόμος ΚΑ', τεύχος 11 (Νοέμβρ. 2008)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Αποκατάσταση κινητικότητας και δραστηριοτήτων.pdf152.14 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons