Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/4082
Title: Το «τριαδικό σύνδρομο της αθλήτριας»
Alternative title / Subtitle: διατροφικές διαταραχές - αμηνόρροια - οστεοπόρωση
Authors: Πολυκανδριώτη, Μαρία
Τσάμη, Αθανασία
Item type: Conference publication
Keywords: Athletes--Health and hygiene;Αθλητές Υγεία και υγιεινή;Τριαδικό Σύνδρομο της αθλήτριας;Διατροφικές διαταραχές;Eating disorders;Αμηνόρροια;Amenorrhea;Οστεοπόρωση;Osteoporosis
Subjects: Medicine
Internal medicine
Ιατρική
Εσωτερική παθολογία
Issue Date: 15-Jan-2015
Jan-2007
Date of availability: 15-Jan-2015
Publisher: Μαρβάκη, Χριστίνα
Abstract: Το «Τριαδικό Σύνδρομο της αθλήτριας» αποτελεί μια παθολογική κατάσταση και αναφέρεται σε τρεις αλληλένδετες καταστάσεις: διατροφικές διαταραχές - αμηνόρροια - οστεοπόρωση. Η συχνότητα εμφάνισης του τριαδικού συνδρόμου έχει αυξηθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια, καθώς όλο και περισσότερες αθλήτριες λαμβάνουν μέρος σε αγωνίσματα σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ανασκοπήσει τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το «Τριαδικό Σύνδρομο της αθλήτριας» και να επισημάνει τη σπουδαιότητα του προβλήματος. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε βιβλιογραφικές αναζητήσεις, κυρίως από την ξένη βιβλιογραφία, καθότι το «Τριαδικό Σύνδρομο της αθλήτριας» έχει μελετηθεί εκτεταμένα μετά το 1990. Τα αποτελέσματα από την ανασκόπηση των σχετικών μελετών έδειξαν ότι οι αθλήτριες που πραγματοποιούν έντονα αθλητικά προγράμματα προετοιμασίας, στο πλαίσιο των οποίων το σωματικό βάρος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία, συχνά παρουσιάζουν διατροφικές διαταραχές. Oι διαταραχές αυτές οδηγούν σε απορρύθμιση του άξονα υποθάλαμος -υπόφυση-ωοθήκη και ως αποτέλεσμα προκαλούν αμηνόρροια. Η αμηνόρροια υποθαλαμικής αιτιολογίας μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Η κρισιμότερη ηλικία για την ανάπτυξη αυτού του συνδρόμου είναι η εφηβεία, γιατί τότε λαμβάνει χώρα η ταχύτερη φάση ανάπτυξης του σκελετού. Συμπεράσματα: Η αγωγή υγείας που αποσκοπεί στην πρόληψη εμφάνισης του συνδρόμου, είναι επιτακτική. Η πρόληψη του «Τριαδικού Συνδρόμου της αθλήτριας» με την ενημέρωση και την έγκαιρη αναγνώριση των αθλητριών που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου, μπορεί να μειώσει τις μακροπρόθεσμες καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία. Η παρακολούθησή τους από ομάδες ειδικών πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στο σχεδιασμό ενός προγράμματος προπόνησης και προετοιμασίας για υψηλές αθλητικές επιδόσεις.
The female athlete triad is a syndrome which consists of eating disorders, amenorrhea and osteoporosis. The syndrome is increasing in prevalence over the last thirty years, as more women are participating in sports at a competitive level. The aim of the present study was to review the research data regarding the female athlete triad in order to underline the significance of the problem. The method οf this study included search of international medical and nursing literature data-bases, for the reason that the female athlete triad has been extensively studied after 1990. The results from the review of relevant studies showed that female athletes who follow hard preparative athletic programmes in which body weight is critical for success, often manifest eating disorder patterns. These lead to dysregulation of the hypothalamic-pituitarian-ovarian axis (HPO) and as a result to amenorrhea. Hypothalamic amenorrhea can lead to osteoporosis and increased fracture risk. Adolescents may particularly be at risk because it is during this crucial time that females attain their peak bone mass. Conclusively, a course of action that aims at preventing the occurrence of the syndrome is necessary. Prevention of the female athlete triad through education and identification of the athletes at risk may decrease the incidence of long-term catastrophic effects to health. Monitoring from a group of specialists should serve as a cornerstone when planning a program of training and preparation for high athletic performance.
Description: Ανασκόπηση
Language: Greek
Citation: Πολυκανδριώτη, Μ. και Τσάμη, Αθ. (Ιανουάριος 2007). Το «τριαδικό σύνδρομο της αθλήτριας»: διατροφικές διαταραχές - αμηνόρροια - οστεοπόρωση. "Το Βήμα του Ασκληπιού". [Online] 6(1): 1-9. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.gr
Journal: Το Βήμα του Ασκληπιού
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4082
Appears in Collections:Τόμος 06, τεύχος 1 (Ιαν. - Μαρ. 2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VA_REV_1_06_01_07.pdf245.4 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons