Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/4088
Title: Οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής στο πέρασμα των αιώνων
The therapeutic properties of music throughout the centuries
Authors: Γεωργιάδη, Ελπίδα Θ.
Item type: Conference publication
Keywords: Alternative therapies;Εναλλακτικές θεραπείες;Μουσική;Music;Θεραπεία;Treatment;Νοσηλευτική;Nursing
Subjects: Medicine
Nursing
Ιατρική
Νοσηλευτική
Μουσική
Music
Issue Date: 15-Jan-2015
Apr-2007
Date of availability: 15-Jan-2015
Publisher: Μαρβάκη, Χριστίνα
Abstract: Σκοπός τής εργασίας αυτής είναι να παρουσιαστούν οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής και το πώς αυτή επιδρά στις ψυχικές και σωματικές ασθένειες, στο πέρασμα των αιώνων, όπως αυτές παρουσιάζονται βιβλιογραφικά. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία είναι ανασκοπική, και το υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτή αποτελείται από 6 άρθρα από τη διεθνή και 14 άρθρα από την ελληνική βιβλιογραφία, μέσ’ από τα οποία διαφαίνεται η χρησιμότητα της μουσικής ως θεραπευτικής μεθόδου στο πέρασμα των αιώνων, καθώς επίσης και ως θεραπευτικού μέσου στις μέρες μας. Στην αρχαία Ελλάδα, χρησιμοποιούσαν τις επωδές για τη θεραπεία των ανθρώπων, των ζώων και για την αποτροπή των κακών και καταστροφικών καιρικών συνθηκών. Στους Αιγυπτίους, οι φθόγγοι είχαν μαγική δύναμη. Στους αφρικανικούς λαούς, επίσης, η μουσική έπαιζε σημαντικό ρόλο στις θεραπευτικές τελετές. Σύμφωνα με την κοσμοθεωρία των Ελλήνων φιλοσόφων, η θεραπεία είχε την έννοια της αποκατάστασης της διαταραγμένης αρμονίας τού σώματος και της ψυχής. Στους κλασικούς χρόνους, όπως αναφέρει ο Χαρμίδης, θεραπεία για την κε- φαλαλγία αποτελεί το φύλλο κάποιου φυτού, προσθέτοντας ότι «… κοντά στο φάρμακο είναι μερικές επωδές, τις οποίες αν απαγγείλει κανείς συγχρόνως παίρνει και το φάρμακο, αυτό τον θεραπεύει εντελώς. Χωρίς όμως τις επωδές, το φάρμακο καθόλου δεν ωφελεί…». Από τον Σενέκα, πληροφορούμαστε πως ο Μαικήνας χρησιμοποιούσε τη μουσική για να αποβάλει από την ψυχή του το φόβο και να μπορέσει να κοιμηθεί. Κατά την Αναγέννηση, εποχή σημαντικών κατακτήσεων στη φιλοσοφία, την τέχνη και την επιστήμη, σημειώθηκε πρόοδος και στην Ιατρική. Επίσης, ανανεώθηκε η μουσική, η οποία απέκτησε ανθρώπινη βιωματική υπόσταση και δυνατότητα έκφρασης. Στο χώρο του Ισλάμ φαίνεται πως κυρίαρχη θέση κατέχει η πεποίθηση ότι το σώμα αποτελεί την κατοικία της ψυχής. Έτσι, μέχρι να ιαθεί η ψυχή, το σώμα θα εξακολουθεί να νοσεί. Ώς τις αρχές του 20ου αιώνα, οι επιστήμονες δεν είχαν παρατηρήσει ούτε είχαν μελετήσει συστηματικά τις επιδράσεις τής μουσικής σε παραμέτρους της λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. Μόλις το 1950, δημιουργήθηκε η Αμερικανική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας, η οποία αποτέλεσε τον πρώτο πυρήνα κλινικής εφαρμογής και έρευνας της μουσικοθεραπείας.
The aim of this review is to present the therapeutic properties of music and its effect on both mental and physical illness, throughout the centuries as it is presented in published studies. Six articles from the international bibliography and fourteen articles from the Greek bibliography are reviewed in order to present the utility of music as a therapeutic method through the centuries and as an alternative healing method of nowadays. Ancient Greeks used refrains for the healing of men and animals and to prevent difficult and disastrous weather phenomena. Egyptians used to believe that musical notes hold magical powers. In African culture; music has an important role in healing ceremonies. According to the ideology of Greek philosophers the aim of healing is to restore the disturbed balance between body and soul. In classical ages, as Harmidis says, the treatment of headache is consists of the using of leaves from a certain plant in combination with specific refrains. Without chanting those refrains the medicine is useless. We are informed by the writing of Seneca that Maecena used music to eliminate fear so as to fall asleep. In Renaissance, the era of conquers and philosophy, art and science, medicine was renewed and sow as music which gained human experienced basis and ability to express. In Islam, the dominant belief is that body is the house of soul and therefore the body will keep on complaining until the soul is healed. By the 20th century scientists have neither observed nor studied the effect of music in physiological parameters in the human body. In 1950, the American Society of Music Therapy was founded and so it formed the first center of clinical implementation and research of music therapy.
Description: Ανασκόπηση
Language: Greek
Citation: Γεωργιάδη, Ε.Θ. (Απρίλιος 2007). Οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής στο πέρασμα των αιώνων. "Το Βήμα του Ασκληπιού". [Online] 6(2): 1-8. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.gr
Journal: Το Βήμα του Ασκληπιού
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4088
Appears in Collections:Τόμος 06, τεύχος 2 (Απρ. - Ιουν. 2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VA_REV_1_06_02_07.pdf176.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons