Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/4367
Τίτλος: Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα
The influence of single parenthood on the social needs of the single parent
Συγγραφείς: Αντωνοπούλου, Διονυσία Φ.
Τύπος αντικειμένου: Δημοσίευση σε συνέδριο
Λέξεις-κλειδιά: Single-parent family;Social needs;μονογονεϊκή οικογένεια;κοινωνικές ανάγκες;ψυχολογική ανάγκη;μορφή μονογονεϊκότητας;psychological need;form of single parenthood
Θέματα: Ιατρική
Νοσηλευτική
Medicine
Nursing
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20-Ιαν-2015
Σεπ-2012
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας: 20-Ιαν-2015
Εκδότης: Τμήμα Νοσηλευτικής Α' - ΤΕΙ Αθήνας
Nursing Department of the Athens Technological Educational Institution
Περίληψη: Οι αλλαγές που συντελούνται στα κοινωνικοοικονομικά δρώμενα στη χώρα μας διαμορφώνουν και το περιβάλλον που βιώνουν οι μονογονεϊκές οικογένειες. H αντιμετώπιση των μονογονεϊκών οικογενειών ως παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αποτελεί βασικό στόχο σε κράτος με κοινωνικό χαρακτήρα. Σκοπός: της παρούσης εργασίας ήταν η μελέτη του φαινομένου των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα και η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα. Υλικό – Μέθοδος: Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε τυχαίο δείγμα μονογονεϊκών οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά στα αστικά κέντρα και στην επαρχεία. Το δείγμα μελέτης αποτέλεσαν 206 μόνοι γονείς με εξαρτώμενα παιδιά. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 16 (SPSS Inc, Chicago, IL). Αποτελέσματα: Από τους 206 συμμετέχοντες στη μελέτη, οι 181 ήταν γυναίκες και οι 25 άνδρες. Η μέση ηλικία των υπευθύνων των μονογονεϊκών οικογενειών ήταν 44 έτη ενώ το 41,7% είχε ένα παιδί και το 41,3% είχε 2 παιδιά. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, το 39,3% ήταν απόφοιτοι Λυκείου. Σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες, το 66,1% των μόνων γονέων εξέφρασαν ανάγκες ψυχολογικής στήριξης. Το 27,2% έχει απευθυνθεί στο κράτος για ψυχολογική στήριξη, το 20,9% έχει απευθυνθεί στην εκκλησία και το 18,0% έχει απευθυνθεί στις οργανώσεις. Το 32,5% των μόνων γονέων εξέφρασε ανάγκη για εργασία. Συμπεράσματα: Στις ελληνικές μονογονεϊκές οικογένειες παρατηρείται υψηλή ανάγκη ψυχολογικής στήριξης και εργασίας. Η ψυχολογική κατάσταση, όπως προκύπτει από την ζήτηση για ψυχολογική στήριξη των μόνων γονέων με εξαρτώμενα παιδιά και η έλλειψη εργασίας φαίνεται να σχετίζονται με την μορφή της μονογονεϊκότητας, την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο και τον τόπο διαμονής της μονογονεϊκής οικογένειας.
The changes occurring in the socio-economic situation in our country shape the environment that single - parent families experience. The treatment of single- parent families as a factor of economic and social development is a key objective in a state with a social character. AIM: The aim of this study was to research the phenomenon of single- parent families in Greece, and the effect of single parenthood on the social needs of the single parent. MATERIAL-METHOD: A specially designed, anonymous questionnaire was used for this research, which was given to a random sample of single-parent families with dependent children both in the urban centers and in the province. The study sample consisted of 206 single parents with dependent children. The statistical analysis was carried out with the use of the statistical package SPSS, 16.00 (SPSS Inc, Chicago, IL). RESULTS: Of the 206 participants in the study, 181 were women and 25 were men. The average age of the heads of single parent families was 44 years, while 41.7% had one child and 41.3% had 2 children. Regarding the educational level of the participants, 39.3% were high school graduates. In relation to social needs, 66.1% of single parents expresed a need for psychological support. 27.2% reported the state for psychological support. 20.9% resorted to church and the 18.0% had applied to organizations. The 32.5% of single parents expressed a need for work. CONCLUSIONS: In Greek single-parent families there is an increased need for psychological support and employment. The psychological situation, as seen in the demand for psychological support of single parents with dependent children and the lack of employment, seem to relate to the form of single parenthood, marital status, educational level and residence of the single parent family.
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Βιβλιογραφική αναφορά: Αντωνοπούλου, Δ.Φ. (2012). Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα. “Το Βήμα του Ασκληπιού”. [Online] 11 (3). σ. 422 - 437. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.gr
Περιοδικό: Το Βήμα του Ασκληπιού
Rostrum of Asclepius
Είδος περιοδικού: Με διαδικασία κρίσης από ομότιμους κριτές (peer review)
Πρόσβαση: Δημόσια διαθέσιμο
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4367
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τόμος 11, τεύχος 3, (Ιούλ. - Σεπτ. 2012)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑΣ.pdf306.56 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons