Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/4551
Τίτλος: Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton
Comparative study of occurrence of depression in the third age in closed and open structures of elderly care according to the Hamilton depression scale
Συγγραφείς: Ζήντρου, Γεωργία
Βασιλοπούλου, Γεωργία
Βακάλη, Χριστίνα
Γερογιάννη, Γεωργία
Καμπά, Ευριδίκη
Συντελεστές: Μπαμπάτσικου, Φωτούλα
Τύπος αντικειμένου: Δημοσίευση σε συνέδριο
Λέξεις-κλειδιά: Nursing homes--Utilization;Depression in old age;Old age;γηροκομείο;ΚΑΠΗ;κατάθλιψη;τρίτη ηλικία
Θέματα: Ιατρική
Νοσηλευτική
Medicine
Nursing
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22-Ιαν-2015
Ιου-2014
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας: 22-Ιαν-2015
Εκδότης: Τμήμα Νοσηλευτικής Α' - ΤΕΙ Αθήνας
Nursing Department of the Athens Technological Educational Institution
Περίληψη: Η κατάθλιψη είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή, που αποτελεί κύρια αιτία νοσηρότητας στην τρίτη ηλικία και επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων οδηγώντας τους στην περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο επιπολασμός της κατάθλιψης σε ηλικιωμένους, τόσο στην κοινότητα όσο και σε κλειστές δομές και να καταγραφούν πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. Υλικό και Μέθοδος: Τον μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 200 ηλικιωμένοι. Οι 100 προήλθαν από κλειστή δομή φροντίδας (γηροκομείο) και οι υπόλοιποι 100 από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Για τη συλλογή των δεδομένων συμπληρώθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε δημογραφικά στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους και τις καθημερινές τους συνήθειες καθώς και η σταθμισμένη σε Ελληνικό ηλικιωμένο πληθυσμό κλίμακα για την κατάθλιψη, Hamilton. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία του δείγματος (50,5%) ήταν άντρες. Καταθλιπτική συμπτωματολογία εμφάνισε το 44% (31% ήπια και 13% μέτρια). Οι άντρες του γηροκομείου παρουσίασαν μεγαλύτερη κατάθλιψη από τους άντρες των ΚΑΠΗ, σε ποσοστό μεγαλύτερο από τις γυναίκες (27,3% ήπια και 12,1% μέτρια), με τις γυναίκες του γηροκομείου να υπερτερούν στα ποσοστά έναντι αυτών των ΚΑΠΗ. Καταθλιπτική συμπτωματολογία παρουσίασαν οι χήροι, τα άτομα με πολλαπλή παθολογία και αυτοί που δεν ασκούνται με ποσοστά 61,5%, 34,6% και 73,1% αντίστοιχα. Μεγάλη διαφορά φάνηκε μεταξύ κλειστής και ανοιχτής δομής, όπου οι ηλικιωμένοι του γηροκομείου φάνηκε να εμφανίζουν μεγαλύτερη κατάθλιψη με ποσοστό 53% , έναντι του 35% των ηλικιωμένων των ΚΑΠΗ. Συμπεράσματα: Το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη παθολογίας, η άσκηση καθώς και η διαμονή σε κλειστές δομές φροντίδας φαίνεται να επηρεάζουν την εμφάνιση κατάθλιψης στους ηλικιωμένους.
Depression is a serious mental disorder that is a leading cause of morbidity in the elderly and affects the daily lives of the elderly leading to the marginalization and stigmatization. Purpose: The purpose of this study was to investigate the prevalence of depression in the elderly, both in the community and in closed structures and identify possible differences between these two groups. Material and Method: The studied population consisted of 200 elderly people. One hundred of them came from closed structure care (nursing home) and the remaining 100 by Open Care Centres (KAPI). For data collection, a specially designed questionnaire that included demographic data, information about their health and their daily habits and Depression Scale Hamilton, were used. Results: The majority of the sample (50.5%) was men. Depressive symptomatology was showed by 44% (31% mild and 13% moderate). The men of the nursing home had greater depression than men of KAPI and showed a greater percentage of women (27.3 % mild and 12.1 % moderate), with women of the nursing home outweighing the percentages of those in KAPI. Depressive symptomatology exhibited by widowers, people with multiple pathology and those who did not exercise, with rates of 61.5%, 34.6% and 73.1% respectively. Big difference appeared between closed and open structure, where the elderly in nursing home seemed to show greater depression by 53%, versus 35% of those in KAPI. Conclusions: Gender, marital status, presence of pathology, exercise and living in closed structures of care, seem to influence the occurrence of depression in the elderly.
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Βιβλιογραφική αναφορά: Ζήντρου, Γ., Βασιλοπούλου, Γ., Βακάλη, Χ., Γερογιάννη, Γ., Καμπά, Ε. κ.ά. (2014). Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton. “Το Βήμα του Ασκληπιού”. [Online] 13 (2). σ. 144 - 159. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.gr
Περιοδικό: Το Βήμα του Ασκληπιού
Rostrum of Asclepius
Είδος περιοδικού: Με διαδικασία κρίσης από ομότιμους κριτές (peer review)
Πρόσβαση: Δημόσια διαθέσιμο
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4551
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τόμος 13, τεύχος 2 (Απρ. - Ιουν. 2014)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΤΆΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ.pdf946.87 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons