Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/4554
Τίτλος: Γνώσεις φοιτητών Νοσηλευτικής για τους ρυθμούς ανακοπής και την αντιμετώπισή τους
Nursing students’ knowledge about arrest rhythms and their treatment
Συγγραφείς: Κυργιανίδου, Αικατερίνη
Κουρή, Σταυρούλα
Καπάδοχος, Θεόδωρος
Τύπος αντικειμένου: Δημοσίευση σε συνέδριο
Λέξεις-κλειδιά: Cardiac arrest;CPR (First aid);Nurses;ανακοπή;γνώσεις;βασική ΚΑΡΠΑ;εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ;νοσηλευτές;φοιτητές;knowledge;basic CPR;advanced CPR;students
Θέματα: Ιατρική
Νοσηλευτική
Medicine
Nursing
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22-Ιαν-2015
Ιου-2014
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας: 22-Ιαν-2015
Εκδότης: Τμήμα Νοσηλευτικής Α' - ΤΕΙ Αθήνας
Nursing Department of the Athens Technological Educational Institution
Περίληψη: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Η γνώση των επαγγελματιών υγείας για τους ρυθμούς ανακοπής, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την έγκαιρη αναγνώριση αλλά και την σωστή αντιμετώπισή τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εκτιμηθούν οι γνώσεις των φοιτητών Νοσηλευτικής, σχετικά με τους ρυθμούς ανακοπής και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 151 φοιτητές, από τα τμήματα Νοσηλευτικής Α’ (n=60, 40%) και Β’ (n=91, 60%), του ΤΕΙ Αθήνας, από τους οποίους το 83% (n=125) ήταν γυναίκες και 17% (n=26) ήταν άνδρες, με μέση ηλικία 23 έτη. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, που περιλάμβανε δημογραφικά και εκπαιδευτικά στοιχεία, δέκα ερωτήσεις γνώσεων στα θέματα ανακοπής καθώς και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης του επιπέδου τους. Για τη ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS v.19, με τα κριτήρια t-Test και χ2. Αποτελέσματα: Από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 95% (n=144) δεν κατάφερε να απαντήσει σωστά περισσότερες από 6 ερωτήσεις στις 10. Οι φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής Α’ αναγνώρισαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους ρυθμούς ανακοπής (p=0.003). Όσοι φοιτούσαν σε μικρότερο εξάμηνο αναγνώρισαν καλύτερα τους ρυθμούς ανακοπής (p=0.002). Οι φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει πρόσφατα μάθημα βασικής ή εξειδικευμένης αναζωογόνησης, αναγνώρισαν καλύτερα τους ρυθμούς ανακοπής (p=0.006). Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φοιτητές γνώριζαν καλύτερα την σωστή αντιμετώπιση των ρυθμών ανακοπής (p=0.037). Επίσης οι φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει το μάθημα της καρδιολογικής νοσηλευτικής μέσα στο προηγούμενο έτος, γνώριζαν καλύτερα την αντιμετώπιση (p<0.001). Τέλος, το επίπεδο αυτοαξιολόγησης συμβάδιζε με το πραγματικό επίπεδο γνώσεων των φοιτητών (p=0.05). Συμπεράσματα: Η συνεχής παρακολούθηση μαθημάτων, πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων, βοηθάει στην καλύτερη απόκτηση γνώσεων καθώς και στη διατήρησή τους σε καλό επίπεδο για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Cardiovascular diseases are one of the leading causes of death worldwide. Knowledge of health professionals for the arrest rhythms, is considered particularly important for the early recognition and proper treatment. Aim: The purpose of the present study was to assess the knowledge of nursing students on arrest rhythms and how to treat them. Material and Methods: The sample studied included 151 students from the Department of Nursing A' (n = 60, 40%) and B' (n = 91, 60%), TEI of Athens, of whom 83% (n=125) were women and 17% (n=26) were men with a mean age of 23 years. Data collection was performed with specially designed questionnaire, that apart from demographics and students’ education level, it included ten questions about arrest rhythms’ knowledge and also self-assessment questions of their level of knowledge. The data were analyzed with the SPSS package v.19, using the criteria t-Test and χ2. Results: Of all the participants in the research, 95% (n = 144) did not answer correctly more than 6 questions from a total of 10. The students of the Department of Nursing A’ recognized with greater accuracy the arrest rhythms (p = 0.003). Those studying in lower semester acknowledged best the arrest rhythms (p = 0.002). Students who had recently attended course in basic or advanced resuscitation recognized best the arrest rhythms (p = 0.006). Older students knew better right treatment of the arrest rhythms (p = 0.037). Also, students who had attended the course of cardiac nursing in the last year, knew better the right treatment (p <0.001). Finally, the level of self-assessment was in line with the actual level of knowledge of students (p = 0.05). Conclusions: Continuous attendance of courses, education on certified programs and refresh courses help to maintain a good level of knowledge for longer periods.
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Βιβλιογραφική αναφορά: Κυργιανίδου, Α., Κουρή, Σ. & Καπάδοχος, Θ. (2014). Γνώσεις φοιτητών Νοσηλευτικής για τους ρυθμούς ανακοπής και την αντιμετώπισή τους. “Το Βήμα του Ασκληπιού”. [Online] 13 (2). σ. 202 - 220. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.g.
Περιοδικό: Το Βήμα του Ασκληπιού
Rostrum of Asclepius
Είδος περιοδικού: Με διαδικασία κρίσης από ομότιμους κριτές (peer review)
Πρόσβαση: Δημόσια διαθέσιμο
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4554
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τόμος 13, τεύχος 2 (Απρ. - Ιουν. 2014)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ.pdf992.64 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons