Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/475
Title: Νοσήματα της καρδιάς και των πνευμόνων που προκαλούνται από φάρμακα
Drug-induced diseases of the heart and the lungs
Authors: Γκαλέας, Θεόδωρος Κ.
Item type: Journal article
Keywords: Νοσήματα της εσωτερικής παθολογίας;Φάρμακα;Φαρμακογενή νοσήματα καρδιάς;Ιατρογενή νοσήματα πνευμόνων;Diseases in Internal Medicine;Therapeutic use;Drug-induced diseases of the lungs;Drug-induced diseases of the heart
Subjects: Ιατρική
Παθολογία
Medicine--Pathology
Internal medicine
Issue Date: 1-Jun-2014
Dec-2008
Date of availability: 1-Jun-2014
Publisher: Μωραίτου-Σιδερίδη, Ε. Μ.
Abstract: Με τη μεγάλη διάδοση των φαρμάκων και την κυκλοφορία νέων σκευασμάτων, τα φαρμακογενή νοσήματα στην Παθολογία έχουν γίνει συχνά στις μέρες μας. Στην καθημερινή κλινική πράξη, ο γιατρός βρίσκεταισυχνά αντιμέτωπος με νοσήματα της Εσωτερικής Παθολογίας που προκαλούνται από φάρμακα. Η ακριβήςεκτίμηση της πιθανής συσχέτισης μεταξύ των φαρμάκων και τυχών βλαβών από τη χορήγησή τους εξαρτάταιαπό διάφορες παραμέτρους, όπως, ο αριθμός των περιστατικών που έχουν αναφερθεί, η χρονική συσχέτισημεταξύ της χρησιμοποίησης των φαρμάκων και της εμφάνισης των παρενεργειών, ο αποκλεισμός άλλων συνυπαρχόντων αιτίων. Οι παράγοντες στους οποίους αποδίδεται η ευαισθησία των οργάνων στην τοξικότητα μιαςφαρμακευτικής ουσίας, ώστε να προκληθεί φαρμακογενές νόσημα, είναι η συγκεκριμένη κατανομή της ουσίαςστους ιστούς, η εκλεκτική της συσσώρευση, η ειδική ιστική της βιοχημία, η μεταβολική της ενεργοποίηση σεδραστική τοξική ουσία, η ικανότητα του οργανισμού να αποκαθιστά τη χαρακτηριστική βλάβη. Σήμερα, ο γιατρόςέχει στη διάθεσή του έναν τεράστιο αριθμό φαρμακευτικών ουσιών. Επειδή υπάρχει ποικιλία ιδιοσυγκρασιακώνστοιχείων στα διάφορα άτομα, η πιθανότητα ασυμβατότητας μεταξύ φαρμάκου και αρρώστου είναι υπαρκτή.Ο κλινικός γιατρός πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένος σχετικά με τα φάρμακα που προκαλούν νοσήματαστην Εσωτερική Παθολογία. Χρειάζεται επαγρύπνηση για την ποιότητα, έγκριση όχι των φαρμάκων μόνο, αλλάκαι των όρων κυκλοφορίας τους (ενδείξεις, αντενδείξεις, φαρμακογενή νοσήματα), ανάκληση όλων όσων παρουσιάζουν απαράδεκτη σχέση ωφέλειας-κινδύνου και Εθνικό Συνταγολόγιο. Περιορισμός της συνταγογραφίας στααπαραίτητα για κάθε περίπτωση φάρμακα, εφαρμογή του χρυσού κανόνα της φαρμακοθεραπευτικής, «όπου τοένα αρκεί, τα δύο περισσεύουν». Μακριά από τα πολυσύνθετα φάρμακα, με πολλά δραστικά συστατικά, εκτόςκι αν ο άρρωστος τα χρειάζεται όλα (σπάνια περίπτωση). Κατά κανόνα, η χρησιμοποίηση σύνθετων φαρμάκωνδικαιολογείται μόνο στις περιπτώσεις που έχουν αποτύχει τα απλά (με μια δραστική ουσία). Οι κηλίδες τουήλιου αν δεν μπορούν να εξαφανιστούν, σίγουρα όμως μπορούν να ελαττωθούν σημαντικά.
In our days, the large scale circulation of medicinesand the extreme use of new ones have madedrug-induced diseases very often in Internal Medicine.To estimate exactly the adverse reactions caused byprescribed medicines we should examine parameterslike the number of cases, the time lapse between useand manifestation of adverse reactions and also excludeother co-existing health problems. Toxico-sensitivity ofthe organs is attributed to the toixicity of the substance,its distribution to the tissues, its selective aggregation,its specific biochemical structure, the metabolic activation as a toxic substance and the organism capacityto heal the characteristic damage.The individual genetic susceptibility in differentsubjects leads to the possibility of drug non compatibility.It is recommended that doctors should be wellinformed about drug-induced diseases and also bevigilant over the quality of drugs. Rational and limitedprescription of drugs necessary for every individualcase is advised. The golden standard of pharmacotherapeuticswhich suggests that where one pill isenough, two of them are unnecessary, should befollowed. Marketing authorization of medicinal productsshould include the conditions of their circulation(indications and adverse reactions, also drug-induceddiseases). Those presenting an improper relation,where risk outweighs benefit, should be withdrawn.An updated National Syntagologio is also necessary.Multi-complex medicines should be avoided unlessone drastic substance has failed to cure. Accordingto Hippocrates, “In serious diseases, therapy shouldbe applied with maximum possible accuracy for theirbest control”.
Description: Άρθρο ανασκόπησης ή βραχεία ανασκόπηση
Language: Greek
English
Journal: Ιατρικά Χρονικά
Medical Annals
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/475
Appears in Collections:Τόμος KA', τεύχος 12 (Δεκ. 2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Νοσήματα της καρδιάς και των πνευμόνων.pdf399.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons