Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/493
Title: Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των οροφογραφιών και τοιχογραφιών του νεοκλασικού κτιρίου "οικία Παρασσακάκη" στη Σύρο
Authors: Καλαντζίδου, Κυριακή
Committee Members: Τσουράκη, Κλεοπάτρα
Item type: Undergraduate/Diploma thesis
Keywords: Ερμούπολη;Πρασσακάκη;Νεοκλασικισμός;Ατμοσφαιρικοί ρύποι;Ρωγμές;Αισθητική αποκατάσταση;Διαλυτά άλατα;Εργασίες συντήρησης
Subjects: Fine Arts--Visual arts--Examination and conservation of works of art
Έργα τέχνης - Συντήρηση και αποκατάσταση
Issue Date: 1-Jun-2014
2006
Creation Date: 2006
Date of availability: 1-Jun-2014
Publishing institution: Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Abstract: Ο νεοκλασικισμός ως καλλιτεχνικό κίνημα, εκδηλώνεται για πρώτη φορά τον 17ο αιώνα στην Ιταλία, και κατά τον 18ο είχε ήδη εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών στην τέχνη και την αρχιτεκτονική, εντάσσεται με αργά αλλά αποφασιστικά βήματα, και η Ελλάδα. Το ρεύμα αυτό βρίσκει έκφραση σε πολλά μέρη της Ελλάδας, ένα από τα οποία είναι και η Ερμούπολη της Σύρου. Λίγο λοιπόν πριν από το 1800, αρχίζουν να διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια έκφρασης του κλασικισμού, Όμως ουσιαστικά η μορφή του νεοκλασικού κτιρίου εδραιώνεται λίγο μετά από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Ο κλασικισμός λοιπόν στην Ελλάδα, βρήκε έκφραση μέσω δύο τρόπων. Η Σύρος, και πιο συγκεκριμένα η Ερμούπολη, την περίοδο εκείνη γίνετε καταφύγιο προσφύγων, για Έλληνες και ξένους, οι οποίοι καταφέρνουν να φτιάξουν μια κοινωνία πλούσια, όπου έλαμψε ο πολιτισμός. Στο κλίμα ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ερμούπολης, κτίζονται πολλά νεοκλασικά μέγαρα. Ένα από αυτά είναι και η οικία Πρασσακάκη, που είναι και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Η οικία Πρασσακάκη αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα της ανάπτυξης του κλασικισμού. Είναι ένα μονώροφο κτίριο(ισόγειο και 1ος όροφος), με ένα μικρό Ηρώο στο πίσω μέρος (αυλή). Στο εσωτερικό, είναι εμφανέστατα τα σημάδια της μακροχρόνιας εγκατάλειψης, όμως κάθε δωμάτιο έχει να επιδείξει εξαίρετα δείγματα, σημαντικής νεοκλασικής ζωγραφικής. Πιο συγκεκριμένα, το κτίριο φιλοξενεί οροφογραφίες που αποτελούν καθαρούς μάρτυρες της ζωγραφικής της εποχής. Μιλάμε, λοιπόν, για πλούσιες σε χρώματα και σχέδια οροφογραφίες, στα περισσότερα δωμάτια, με περίτεχνα σχήματα (μαιάνδρους, ρόδακες, πλοχμούς, ανθέμια) αλλά και πιο απλά, όπως λιτές επάλληλες γραμμές και χρωματιστά πλαίσια. Ωστόσο στα περισσότερα δωμάτια διαπιστώνονται φθορές που φαίνεται να οφείλονται στην επίδραση τη υγρασίας, αλλά και από τις χρωματικές επεμβάσεις στις τοιχογραφίες. Η υγρασία προέρχεται στις περισσότερες περιπτώσεις, από τις φθορές της στέγης, από όπου εισέρχονται , από ότι φαίνεται για αρκετό διάστημα τώρα, και από φθορές στο σύστημα υδρορροών. Επίσης επιβαρυντικό είναι, και το γεγονός ότι τα περισσότερα παράθυρα είναι σπασμένα, επηρεάζοντας με τον ίδιο τρόπο τις ζωγραφικές επιφάνειες. Οι περισσότεροι τοίχοι είναι καλυμμένοι από ταπετσαρίες, πλακάτα επίθετα χρώματα και απομιμήσεις μαρμάρου. Μέσω της μελέτης αυτής προτείνεται να επισκευαστούν τα σημεία της στέγης που έχουν υποστεί φθορές, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πιθανή είσοδος υγρασίας. Σημαντικό είναι να αποκαλυφθούν οι αυθεντικές τοιχογραφίες, να καθαριστούν οι οροφογραφίες και να πληρωθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από τις αποκολλήσεις, και πτώσεις, του υποστρώματος και της ζωγραφικής επιφάνειας. Επιβάλλεται επίσης να γίνει αισθητική αποκατάσταση της ζωγραφικής επιφάνειας. Τέλος καλό θα ήταν να επιλεχθεί ένα ακίνδυνο σύστημα φωτισμού που εδώ προτείνεται να εφαρμόζει περιμετρικά επάνω από το τραχήλωμα των τοίχων.
As an artistic movement, neoclassicism, arises for the first time on 17th century in Italy, and strengthen through Europe substantially on 18th century. Under the alterations that took place in art and architecture, Greece subsumes by slow and resolutely steps. This bourn, finds expression on many places in Greece, and one of those places was Ermupolis in Siros. A while before 1800, begun to come dimly into sight the first signs, expression of classicism. But substantially the neoclassicism building pattern, a while after the liberating battle on 1821. Classicism in Greece finds expression through two ways. In Siros , and particularly in Ermupolis by this time became a shelter for many refugees, Greeks and foreigners. The new habitants, managed to create a wealthy society, where blazed culture. In this spirit of cultural development, were build many neoclassicism mansions. One of those is Prassakakis residence, which comprise a great example of the neoclassicism development. It is about a one-storeyed building with a small courtyard in the back space. In the interior is well token the signs of a long time of abandonment, but every room have to show, unexceptionably, samples, of notably neoclassicism paintings. The building, guest’s roof-paintings which comprises clear deponents of paintings that smelts at this period. We dealing here, with fatly colors ad designs, luxuriant figures (meander, rosettes, tresses, anthem ions etc.) and more simple signs such as lean successive lines and colorful bounds. However, in most of the rooms, we discover attritions that seems to ought on moisture, and also, on the chromatic interference on murals. Moisture comes, most of the times, from the roof damages where rain-water gets into the building. Moisture comes also, from the damages on windows and the gutters system. Most of the wall paintings are covered with tapestries, adjective colors and imitation of drawing like marble. Through this study proposed to repair all damages of the roof and every other damaged spot in the building that could be an entrance for damp. It is important for the wall painting, to be unveiled, for the ceiling paintings to be cleaned and infuse the losses of the substrate. Last but not least, it is essential to do aesthetics rehabilitation of the paintings.
Language: Greek
Number of pages: 295
Citation: Καλαντζίδου, Κυριακή (2006), "Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των οροφογραφιών και τοιχογραφιών του νεοκλασικού κτιρίου "οικία Παρασσακάκη" στη Σύρο", Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Table of contents: Ευχαριστίες………………………………………………………………. Σκοπός εκπόνησης της Μελέτης Οικίας Πρασσακάκη………….……. Περίληψη: Ελληνικά…………………………………………………….. Αγγλικά……………………………………………………… Κατάλογος Εικόνων & Πινάκων ανά κεφάλαιο………………………... Εισαγωγή…………………………………………………………………. Κεφάλαιο 1 : σελίδα: Ιστορία του νεοκλασικισμού ως καλλιτεχνικό κίνημα………………..…1 1.1: Ο νεοκλασικισμός στην Ευρώπη…………………………………...2 1.2: Ο νεοκλασικισμός στην Ελλάδα…………………………………...4 1.2.1: Ο νεοκλασικισμός στην Σύρο………………………………...6 1.3: Ζωγραφικός διάκοσμος ( θεματολογία – σχέδια)…………………10 1.4: Θέση και Ιστορικό της οικίας Πρασσακάκη……………………..14 Κεφάλαιο 2 : Το κτίριο ……………………………………………………………….17 2.1 :Περιγραφή – κατάσταση διατήρησης ……………………………18 2.2 :Αλλοιώσεις – Επισκευές………………………………………….21 2.3 :Το υποστήριγμα των τοιχογραφιών………………………………22 Κεφάλαιο 3 : Κονίαμα – Το υπόστρωμα της ζωγραφικής επιφάνειας ………………..25 Εισαγωγικά……………………………………………………………...26 3.1 :Οροφογραφίες- Μικροσκοπική παρατήρηση …………………….27 3.2:Τοίχογραφίες- Μικροσκοπική παρατήρηση……………………….31 Κεφάλαιο 4: Η ζωγραφική επιφάνεια ………………………………………………..35 4.1: Η τεχνική της ζωγραφικής επιφάνειας ………………….………..36 4.2: Περιγραφή της αυθεντικής ζωγραφικής επιφάνειας ……………..37 4.3: Εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων………………………………..42 Κεφάλαιο 5: Φυσικοχημική ανάλυση (FT-IR)………………………………………..47 Εισαγωγικά……………………………………………………………...48 5.1 Λήψη και προετοιμασία δειγμάτων…………………………………50 5.2 Λήψη φασμάτων…………………………………………………….53 Κεφάλαιο 6: Κατάσταση διατήρησης – Φθορές & αίτια – Παθολογία………………62 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Διαδικασία ενεργοποίησης μεταβολών- αλλοιώσεων .Επιπτώσεις σε κτίριο & τοιχογραφημένες επιφάνειες…………………………………..63 6.1 : Μεταβολές – Αλλοιώσεις που οφείλονται στην υγρασία ή που ενισχύονται από την παρουσία της 6.1.1:Υγρασία και θερμοκρασία…………………………………65 6.2 : Μεταβολές – Αλλοιώσεις που οφείλονται σε άλλους φυσικούς παράγοντες εκτός της υγρασίας . 6.2.1:Φθορές βιολογικής προέλευσης …………..………………94 6.2.2:Φως και ατμοσφαιρική ρύποι …………….………………96 6.2.3:Ρωγμές…………………………………………………….98 6.3: Μεταβολές –αλλοιώσεις που οφείλονται σε υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τον καλλιτέχνη ή από λάθη στην αρχική τεχνική ………………………..…………………104 6.4: Μεταβολές –Αλλοιώσεις που οφείλονται σε προηγούμενες επεμβάσεις……………….…….………………111 Κεφάλαιο 7: Εργασίες συντήρησης –Προτάσεις…………………………………….114 Εισαγωγικά…………………………………………………………….115 7.1: Δοκιμές καθαρισμού των επικαλύψεων ………………………….116 7.2: Σωστικές επεμβάσεις και στερεώσεις οροφογραφιών……………118 Κεφάλαιο 8: Αισθητική αποκατάσταση……………………………………………..133 8.1 Προτάσεις αισθητικής αποκατάστασης ………………….…..……134 8.2 Τελική παρουσίαση……………………………..…………………141 Παράρτημα Ι Φωτογραφική τεκμηρίωση …………………………144 Κατάλογος ……………………………………………………...145 Εικόνες………………………………………………………….150 Παράστημα ΙΙ Σχεδιαστική τεκμηρίωση…………………………..204 Κατάλογος………………………………………………………205 Σχέδια…………………………………………………………...208 Βιβλιογραφία………………………………………………………….281 Ευρετήριο Όρων……………………………………………………...285
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/493
Appears in Collections:Εργασίες Φοιτητών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
orografies.pdf46.75 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons