Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/498
Title: Μέθοδοι διακοπής του καπνίσματος
Update on smoking cessation methods
Alternative title / Subtitle: νεότερα δεδομένα
Authors: Σπυριδόπουλος, Θεμιστοκλής Ν.
Παγώνη, Αθανασία
Καζιάνη, Κατερίνα
Σούλης, Γεώργιος
Κακκαβάς, Θεόδωρος
Γιαλαμάς, Σπύρος
Μπαλανίκα, Αλέξια Π.
Μπαλτάς, Χρήστος Σ.
Item type: Journal article
Keywords: Κάπνισμα;Μέθοδοι διακοπής;Αποτελεσματικότητα;Smoking--Health aspects;Smoking;Smoking cessation;Efficacy
Subjects: Ιατρική
Παθολογία
Medicine--Pathology
Issue Date: 1-Jun-2014
Feb-2008
Date of availability: 1-Jun-2014
Publisher: Μωραίτου-Σιδερίδη, Ε. Μ.
Abstract: Το κάπνισμα αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, αφού 45% των ενηλίκων και 14% των εφήβωνστη χώρα μας καπνίζουν καθημερινά. Η αποχή από το κάπνισμα συνδέεται με μείωση του κινδύνου εμφάνισηςπολλών νοσημάτων, όπως πνευμονοπαθειών, καρδιαγγειακών, κακοηθειών, πεπτικού έλκους, οστεοπόρωσης καιδιαταραχών αναπαραγωγής. Έτσι έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι διακοπής. Η βαρενικλίνη, μερικός αγωνιστήςτων εκλεκτικών α4β2 ακετυλοχολινικών υποδοχέων, αποτελεί μια νέα φαρμακευτική προσέγγιση στη θεραπείαδιακοπής του καπνίσματος. Μέσα από αρκετές τυχαιοποιημένες, διπλές τυφλές μελέτες, υποστηρίζεται ότι ηβαρενικλίνη έχει μεγαλύτερη δυνατότητα βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διακοπής του καπνίσματοςσυγκριτικά με άλλες θεραπείες διακοπής του καπνίσματος, μειώνοντας σημαντικά την έντονη επιθυμία γιακάπνισμα και το αίσθημα ικανοποίησης από την εισπνοή του καπνού, χωρίς ωστόσο σημαντική αύξηση τουσωματικού βάρους ή εμφάνιση άλλων έντονων ανεπιθυμήτων ενεργειών. Όσον αφορά στις υπόλοιπες φαρ-μακευτικές θεραπείες: τσίχλα νικοτίνης, επιθέματα, ρινικός ψεκασμός, εισπνεόμενη νικοτίνη και βουπροπιόνη,διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ξεχωριστή αποτελεσματικότητα. Πολλές προσπάθειες γίνονται για την διαμόρφωσηνέων φαρμακολογικών μεθόδων. Παράλληλα, συμπεριφοριστικές επεμβάσεις αποτελούν μια άλλη πτυχή τηςδιαδικασίας διακοπής του καπνίσματος, αν και η συμμόρφωση των καπνιστών στη θεραπεία δυσχεραίνεται απότα συμπτώματα στέρησης και την αύξηση του σωματικού βάρους που συχνά παρατηρούνται. Συνοψίζοντας, ηβαρενικλίνη εμφανίζεται πολλά υποσχόμενη θεραπεία ακόμα και για όσους καπνιστές δεν μπορούν να ακολου-θήσουν άλλες φαρμακευτικές παρεμβάσεις.
Tobacco smoking remains a significant publichealth problem, since 45% of the adults and 14% ofthe teenagers, in Greece, are smoking daily. Smokingcessation is associated with decreasing the incidenceof many diseases, like pulmonary diseases,cardiovascular diseases, malignancy, peptic ulcer,osteoporosis and reproductive disorders. Varenicline,selective α4β2 nicotinic receptor partial agonist, is anew approach in the treatment of smoking cessation.In several randomized, double-blind clinical trials, vareniclinedemonstrated superior efficacy for short- andlong-term smoking cessation when compared withother measures, reducing craving and enjoyment ofrespiratory tract sensations, without weight changesor other serious side effects. Other pharmacologictreatments like nicotine gum, transdermal patches,nicotine nasal spray, nicotine inhaler and bupropionhave no special efficacy and there is still a lot ofeffort finding out new pharmacologic methods. Inaddition, behavioral approaches constitute anotheraspect of smoking cessation, even if smokers havedifficulties in compliance due to withdrawal symptomsand gaining weight problems. Overall, varenicline isa breakthrough in the management of tobacco addiction,even for smokers who cannot tolerate otherpharmaceutical interventions.
Language: Greek
English
Journal: Ιατρικά Χρονικά
Medical Annals
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/498
Appears in Collections:Τόμος ΚΒ', τεύχος 2 (Φεβρ. 2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μέθοδοι διακοπής του καπνίσματος.pdf412.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons