Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/5008
Title: Διατροφικό stress και άγχος καταστάσεως σε φοιτητές TEI στην περίοδο των εξετάσεων
Dietary stress in relation to exams anxiety among Greek students
Authors: Χανιώτης, Δημήτριος Ι.
Χανιώτης, Φραγκίσκος Ι.
Item type: Conference publication
Keywords: Lifestyle habits;Συνήθειες του τρόπου ζωής;Dietary stress;State anxiety;Perceived stress;Greek students;Comfort foods;Exams;Examination period;Διαιτητικό άγχος;Άγχος κατάστασης;Υποκειμενικό στρες;Έλληνες φοιτητές;Εξετάσεις;Εξεταστική περίοδο
Subjects: Technology
Chemical technology
Τεχνολογία
Χημική τεχνολογία
Issue Date: 29-Jan-2015
2010
Date of availability: 29-Jan-2015
Publisher: Νερατζής, Ηλίας
Σιανούδης, Ιωάννης
Abstract: Η περίοδος των εξετάσεων αποτελεί οξύ στρεσογόνο παράγοντα που διαταράσσει την ψυχοφυσιολογική συμπεριφορά του ατόμου και επηρεάζει παροδικά τον τρόπο ζωής του (Daniels & Hewitt 1978, Kidson & Hornblow 1982, Laitinen, Ek & Sovio 2002). Το άγχος που συνδέεται με το στρες των εξετάσεων είναι μια παθολογική αρνητική, δυσφορική συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από το φόβο μιας ενδεχόμενης αποτυχίας, την αδυναμία αφομοίωσης της εξεταζόμενης ύλης και τη δυσκολία προσαρμογής στους ρυθμούς της εξεταστικής περιόδου (Lay, Edwards, Parker & Endler 1989, Hasmat S, et al. 2008, Χρούσος 2008). Για την αντιμετώπιση του στρες, τα άτομα χρησιμοποιούν στρατηγικές αντιμετώπισης και διάφορους τρόπους που θα τα βοηθήσουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (Chrousos 1997, Chrousos 2009, Χανιώτης 2009). Οι στρατηγικές αυτές παίζουν ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο στο να καθορίσουν τη φύση και το βαθμό του στρεσογόνου ερεθίσματος (Diane 2008, Stress Management Society 2009, Habhab, Sheldon & Loeb 2009). Στην προσπάθεια αυτή καταφεύγουν σε επικίνδυνες συμπεριφορές που αφορούν τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους και παράλληλα υποθηκεύουν την κατάσταση της υγείας τους (Margetts, Thompson, Speller & McVey 1998, Ng & Jeffery 2003, Grases 2006, Ohman et al. 2007, Roohafza et al. 2009). Υπό την επίδραση του στρες παρατηρούνται ποιοτικές και ποσοτικές διατροφικές υπερβολές (Greeno & Wing 1994, Ackard 2002, Brown 2003, Dallman 2005, Unusan N 2006) με προτίμηση σε τρόφιμα με «ανακουφιστικό - διασκεδαστικό» χαρακτήρα (Pecina, Smit, & Berridge 2006, Papies, Stroebe & Aarts 2007) και αλκοολούχα ποτά, αυξημένες καπνιστικές συνήθειες, συμπίεση του χρόνου συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες (Kandiah 2006, Liu et al. 2007) και διαφοροποίηση στην ποιότητα των σχέσεων με τους άλλους (Martyn-Nemeth Pet al. 2009). Ο «ψυχαγωγικός – παρηγορητικός» προσανατολισμός των αλλαγών στον τρόπο ζωής σε συνθήκες στρες εμπεριέχει παγίδες και «φαύλους» κύκλους με ενισχυτική δράση στις βιολογικές παραμέτρους του εσωτερικού στρες (Chrousos 1997, Chrousos 2009, Χανιώτης 2009). Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση, σε περίοδο εξετάσεων της σχέσης του επιπέδου άγχους καταστάσεως των φοιτητών ΤΕΙ και του βαθμού έκτασης ενός διατροφοεξαρτώμενου στρεσσογόνου τρόπου ζωής από ανθυγιεινές διατροφικές επιλογές με «ανακουφιστικό – διασκεδαστικό» χαρακτήρα και συνήθειες με ιδιαίτερο ψευδοηδονικό και ψυχοδραστικό χαρακτήρα, όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ.
The purpose of this study was to examine, in a sample of Greek students, the relationship between dietary stress habits and state exams anxiety. In 158 subjects were administered a self-reported questionnaire containing demographic profile, anthropometric measurements, nutrition and stress quiz eating habits related to comfort foods that reflects them unhealthy behaviour and state part of the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory. Frequencies, percentiles, medians and means were used for descriptive purposes. Independent-Samples T test with Levene’s F test, bivariate and partial Pearson r correlation analysis were performed. The prevalences of underweight, normal range, overweight and obesity according to BMI classification were 11,5%, 69,6%, 15,5% and 3,4% respectively. Dietary stress lifestyle choices, such as foods high in quick energy, cola beverages, coffee or tea, salt, chocolates, donughts or pastries and highfat fast food, burgers and fries under exams stress conditions, along with smoking and heavy drinking associated with level of the state anxiety score in students. Results from the questionnaire indicated that state exams anxiety is independently associated with dietary stress habits and a correlation was also found between sex (male:1, female:2) with state exams anxiety (r=+0,283, p=0,001) and dietary stress (r=-0,275, p=0,002). 58,8% of low stress habits students showed a low level state anxiety but conversely 61,3% of students with moderate and high stress habits increase in anxiety. The dietary stress habits had higher mean score for men than for women (5,6±2,3 vs 3,9±2,3, p=0,02) and the score of exams state anxiety (35,44±9,4 vs 44,72±12,7, p<0,001 for gender differences) was in reverse order. In examination period the anxious male students had prefer to eat pastries or other foods high in quick energy (sugars) and anxious females to eat more chocolates. Statistically significant differences between sex group (with superior in males) were found in the drink cola beverages (p=0,01), alcohol (p=0,001) and smoking tobacco (p=0,001). According to the results of this study it can be suggested that the exams perceived stress in students were differentiated between genders and is likely appeared to be more as state exams anxiety in females and unhealthy lifestyle and dietary habits in males.
Language: English
Citation: Chaniotis, D.I. and Chaniotis, F.I. (2010). Dietary stress in relation to exams anxiety among Greek students. "e-Journal of Science & Technology". [Online] 5(1): 1-14. Available from: http://e-jst.teiath.gr/
Journal: e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας
e-Journal of Science & Technology
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/5008
Appears in Collections:Τόμος 05, τεύχος 1 (2010)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chaniotis_14.pdf521.93 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons