Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/530
Τίτλος: Σοβαρότητα των αθλητικών κακώσεων σε αθλητές με αναπηρίες
Severity of athletic injuries in athletes with disabilities
Συγγραφείς: Πατατούκας, Δημήτριος Σ.
Σιούτης, Ιωάννης
Ρούσσος, Νίκος
Φωτάκη, Σοφία Γ.
Αγγελή, Βασιλική
Σώρρας, Νικόλαος
Φαρμακίδης, Α.
Λαγογιάννης, Νικόλαος
Τύπος αντικειμένου: Δημοσίευση σε περιοδικό
Λέξεις-κλειδιά: Αθλητές με αναπηρίες;Αθλητικές κακώσεις;Προπόνηση;Sports injuries;Time loss
Θέματα: Ιατρική, Αθλητική
Sports medicine
Disabled athletes
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2-Ιου-2014
Απρ-2008
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας: 2-Ιου-2014
Εκδότης: Μωραίτου-Σιδερίδη, Ε. Μ.
Περίληψη: Σκοπός: Οι Αθλητές με Αναπηρίες λόγω των αθλητικών κακώσεων χάνουν χρόνο από τις προπονήσεις καιτους αγώνες που είναι πολύ πολύτιμος. O σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συγκρίνει την σοβαρότητα τωνκακώσεων με το είδος της αναπηρίας, το τμήμα του σώματος που συνέβη η κάκωση, το είδος του αθλήματοςκαι τέλος με την περίοδο που η κάκωση συνέβη (προπόνηση ή αγώνες).Μέθοδος: 139 αθλητές απάντησαν σε ειδικό ερωτηματολόγιο για αθλητικές κακώσεις που τους ανάγκασαννα χάσουν τουλάχιστον μία μέρα αγώνων ή προπόνησης.Αποτελέσματα: Στα αποτελέσματα φαίνεται ότι το 49.4% των 178 κακώσεων ταξινομήθηκαν σαν ελάσσονες(απώλεια <7 ημέρες), το 20.2% σαν σημαντικές (απώλεια 8-21 ημέρες) και το 30.3% σαν μείζονες (απώλεια >22ημέρες). Όλα τα κατάγματα (n=13), οι ρήξεις (n=7), η κατάκλιση (n=1) και η πνευμονία (n=1) ήταν μείζονες.Η πλειονότητα των κακώσεων μαλακών μορίων (52/108), των κτυπημάτων (5/8), των φουσκάλων (11/12), τηςοσφυαλγίας (6/8) ήταν ελάσσονες. Οι περισσότερες ουρολοιμώξεις (6/7) ήταν σημαντικές. Στους Αθλητές ΑΑΑτο 56% των κακώσεων ήταν ελάσσονες, στους ΑΕΠ το 53 % των κακώσεων ήταν σημαντικές και στους ΟΑΑ το56 % των κακώσεων ήταν ελάσσονες.Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι απώλεια χρόνου είναι πιο μεγάλη στους αθλητές με εγκεφαλική παράλυση (ΑΕΠ)παρά στις άλλες ομάδες. Η γνώση της βαρύτητας των κακώσεων θα βοηθήσει στην πρόληψή τους.
Backround: Athletes with disabilities worked veryhard for the 2000 Paralympic Games in Sydney. The time they lost due to athletic injuries was veryimportant.Aim of the study: To compare the severity of anathletic injury with the type of injury, with the kind ofdisability, the body part, the sport and the period theinjury occured.Methods: One hundred thirty nine elite athleteswith physical disabilities respond a questionnaire aboutsports – related injuries that cost them at least oneday off from training or competition.Results: 49.4% of the178 injuries were classifiedas minor (missing < 7 days ), 20.2% as significant(missing 8 -21 days) and 30.3% as major (missing>22). All fractures (n=13), ruptures (n=7), pressuresores (n=1) and pneumonias (n=1) were major. Themajority of soft tissue injuries (52/108), of contusions(5/8) of blisters (11/12), of low back pain (6/8) wereminor, whereas the greater number of urinary tractinfections (6/7) were significant In Wheelchair Usersand in Disabled Athletes group, 56 % of injuries wereminor, In the Cerebral Palsy group 53% of injurieswere significant.Conclusion: The time loss seems to be higher forminor injuries in “Wheelchair Users” group and in thegroup of “Disabled Athletes”. “Cerebral Palsy” athletesshow a greater percentage in significant injuries.
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Περιοδικό: Ιατρικά Χρονικά
Medical Annals
Είδος περιοδικού: Με διαδικασία κρίσης από ομότιμους κριτές (peer review)
Πρόσβαση: Δημόσια διαθέσιμο
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/530
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τόμος ΚΑ', τεύχος 4 (Μάιος 2008)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Σοβαρότητα των αθλητικών κακώσεων.pdf480.62 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons