Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/5607
Τίτλος: Ηγεσία και υποκίνηση εργαζομένων
Leadership and personnel motivation
Δευτερεύων Τίτλος / Υπότιτλος: η περίπτωση ξενοδοχείου εποχικής λειτουργίας
case study on the operation of a seasonal hotel
Συγγραφείς: Θεοχάρης, Νίκος
Μελισίδου, Σγουρώ
Κασέρης, Εμμανουήλ
Τύπος αντικειμένου: Δημοσίευση σε συνέδριο
Λέξεις-κλειδιά: Leadership;Methods of Leadership;Motivation;Personnel hierarchy;Seasonal hotel operation;Ηγεσία;Μέθοδοι ηγεσίας;Υποκίνηση;Ιεραρχία προσωπικού;Ξενοδοχείο εποχικής λειτουργίας.
Θέματα: Geography
Tourism
Γεωγραφία
Τουρισμός
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 4-Φεβ-2015
Μαΐ-2010
Εκδότης: ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε.- Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών
Περίληψη: Περίληψη: Το άρθρο αυτό έχει στόχο την ανάλυση και την αξιολόγηση των μεθόδων ηγεσίας που επιλέγονται για την διοίκηση ενός ξενοδοχείου εποχικής λειτουργίας καθώς και τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους υποκίνησης των υπαλλήλων του. Ο πρώτος άξονας του άρθρου μελετά τη γενικότερη λειτουργία της ηγεσίας στους κόλπους της επιχείρησης, το ρόλο της στην ελληνική πραγματικότητα καθώς και τις διαφορετικές μορφές της, όπως αυτές διαμορφώθηκαν βάσει των εκάστοτε αναγκών, καθώς και εκτιμήσεις για τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο ηγεσίας προκειμένου να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματικότερη διοίκηση για το ξενοδοχείο. Σε ότι αφορά τον δεύτερο άξονα, εκεί παρατίθεται εκτεταμένη αναφορά στους προτεινόμενους τρόπους υποκίνησης των υπαλλήλων του συγκεκριμένου ξενοδοχείου καθώς και ένας γενικότερος σχολιασμός και αιτιολόγηση του λόγου ύπαρξης των τεχνικών υποκίνησης του προσωπικού ενός ξενοδοχείου.
Abstract:This article aims at the analysis and the evaluation of methods of leadership, which are selected for the management of a seasonal hotel as well as the most advisable ways of motivating the employees. The first part of the article, studies the general operation of leadership in business, its role in the Greek reality as well as its different forms, as they were shaped from current needs, as well as evaluations for the most advisable way of leadership, so that most effective administration is ensured for the hotel. Regarding the second part, an extensive report is mentioned, proposing ways of motivating hotel employees as well as a more general comments and justification of raison d'être of motivational techniques for the hotel personnel.
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Βιβλιογραφική αναφορά: Θεοχάρης, Ν., Μελισίδου, Σ. και Κασέρης, Ε. (2010). Ηγεσία και υποκίνηση εργαζομένων: η περίπτωση ξενοδοχείου εποχικής λειτουργίας. Τουριστικά Θέματα.12. p.28-43.
Περιοδικό: Τουριστικά θέματα
Tourism Issues
Είδος περιοδικού: Χωρίς διαδικασία κρίσης
Πρόσβαση: 
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/5607
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τεύχος 12 (Μάιος 2010)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.pdf
  Restricted Access
4.06 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε Request a copy


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons