Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/5860
Τίτλος: H μουσικοθεραπεία ως μέθοδος εκτίμησης του επιπέδου του χειρουργικού stress κατά τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ
Συγγραφείς: Σοργιανού, Παναγιώτα
Καλαφάτη, Μαρία
Μπαρουξής, Δημήτριος
Δόντα, Ισμήνη
Βενιεράτος, Διονύσιος
Συντελεστές: Τρουπής, Θεόδωρος
Τύπος αντικειμένου: Δημοσίευση σε συνέδριο
Λέξεις-κλειδιά: Vital signs;Music therapy;Ανησυχία;Ζωτικά σημεία;Μουσικοθεραπεία;Χειρουργικό stress;Restlessness;Surgical stress
Θέματα: Surgery--Nursing
Music
Χειρουργική Νοσηλευτική
Μουσική
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 8-Φεβ-2015
2012
Εκδότης: Κυρίτση – Κουκουλάρη Ελένη
Περίληψη: Η μουσικοθεραπεία έχει παρατηρηθεί ότι προάγει την υγεία των ασθενών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική παρέμβαση στην αντιμετώπιση του χειρουργικού stress. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η επίδραση της κλασικής μουσικής στη μείωση του χειρουργικού stress ασθενών που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, μεγάλης και μεσαίας βαρύτητας που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 70 ασθενείς (RR=100%), οι οποίοι ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες. Σε 35 ασθενείς όπου έγινε παρέμβαση μουσικής και, αντίστοιχα, σε άλλους 35 δεν έγινε παρέμβαση με μουσική. Στην ομάδα παρέμβασης με μουσική χρησιμοποιήθηκε κλασική μουσική μέσω ακουστικών (CD players) για χρονική διάρκεια 55 min αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ. Στις δύο ομάδες πραγματοποιήθηκε καταγραφή και αξιολόγηση των ζωτικών σημείων (καρδιακή συχνότητα, αναπνευστική συχνότητα και αρτηριακή πίεση) κατά την εισαγωγή των ασθενών στη ΜΕΘ, 1 ώρα μετά την εισαγωγή και 2 ώρες μετά την εισαγωγή. Επίσης, καταγράφηκαν τα δημογραφικά και τα άλλα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 19.0. Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 38 άνδρες (54,3%) και 32 γυναίκες (45,7%). Από αυτούς, 59 ασθενείς (84,3%) δεν ελάμβαναν φάρμακα προεγχειρητικά για ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας, ενώ κανένας από τους ασθενείς δεν παρουσίασε διεγχειρητική επιπλοκή. Από τη στατιστική ανάλυση φάνηκε ότι οι ασθενείς στους οποίους πραγματοποιήθηκε παρέμβαση με μουσική παρουσίασαν στατιστικά μεγαλύτερη μείωση τιμών μεταξύ της εισαγωγής στη ΜΕΘ και της 1ης ώρας σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς παρέμβαση μουσικής, στην καρδιακή συχνότητα (p<0,001), στην αναπνευστική συχνότητα (p<0,001), στη συστολική αρτηριακή πίεση (p<0,005) και στη μέση αρτηριακή πίεση (p<0,005). Οι μεγαλύτερες μεταβολές στην ομάδα της μουσικής παρέμβασης ήταν στην αναπνευστική συχνότητα, στη μέση αρτηριακή πίεση και στη συστολική αρτηριακή πίεση. Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη φάνηκε ότι η παρέμβαση της μουσικής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό θεραπευτικό μέσο για τη μείωση των τιμών των ζωτικών σημείων και φαίνεται να συμβάλλει θετικά στη μείωση του χειρουργικού stress.
Περιγραφή: Είναι ερευνητική εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Βιβλιογραφική αναφορά: Σοργιανού, Π., Καλαφάτη, Μ., Μπαρουξής, Δ., Δόντα, Ι., Βενιεράτος, Δ. κ.α. (2012). Η μουσικοθεραπεία ως μέθοδος εκτίμησης του επιπέδου του χειρουργικού stress κατά τη διάρεια νοσηλείας στη ΜΕΘ. Νοσηλευτική. 51(3).
Περιοδικό: Νοσηλευτική
Hellenic journal of nursing
Είδος περιοδικού: Με διαδικασία κρίσης από ομότιμους κριτές (peer review)
Πρόσβαση: 
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/5860
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τόμος 51, τεύχος 3 (Ιούλ. - Σεπτ. 2012)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Δεν υπάρχουν αρχεία συσχετισμένα με αυτό το τεκμήριο


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons