Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/6245
Τίτλος: Τουρισμός υγείας και ταξίδι υγείας
Health tourism and health travel
Δευτερεύων Τίτλος / Υπότιτλος: κοινωνιολογική προσέγγιση και εννοιολογική διασαφήνιση
sociological approach and conceptual clarification
Συγγραφείς: Μοίρα-Μυλωνοπούλου, Πολυξένη
Μυλωνόπουλος, Δημήτρης
Τύπος αντικειμένου: Δημοσίευση σε συνέδριο
Λέξεις-κλειδιά: Medical tourism;Health tourism;Spa tourism;Health travel;Ιατρικός τουρισμός;Τουρισμός υγείας;Ιαματικός τουρισμός;Ταξίδια υγείας
Θέματα: Geography
Tourism
Medicine
Γεωγραφία
Τουρισμός
Ιατρική
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-Φεβ-2015
2014
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας: 14-Φεβ-2015
Εκδότης: Νερατζής, Ηλίας
Σιανούδης, Ιωάννης
Περίληψη: Ο τουρισμός είναι ένα κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο με σημαντικές επιδράσεις στη ζωή του ανθρώπου και στις εθνικές οικονομίες των κρατών. Το ταξίδι, δηλαδή η μετακίνηση του ανθρώπου από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του σε άλλο τόπο, αποτελεί το βασικό στοιχείο του τουρισμού. Παράλληλα βασικό συστατικό του αποτελεί το κίνητρο των διακοπών και της αναψυχής, θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Η ευρύτατη έννοια του τουρισμού επιτρέπει τον προσδιορισμό, ως τουρισμού, ποικίλων μετακινήσεων, όπως για επαγγελματικούς λόγους, για συμμετοχή σε συνέδρια, για εκπαίδευση κ.λπ. Σ’ αυτό το ευρύ πλαίσιο εντάσσεται και το ταξίδι για λόγους υγείας, αποκαλούμενος «ιατρικός τουρισμός». Στη μελέτη αυτή επιδιώκεται, η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, σχετικά με τη χρήση του όρου ιατρικός τουρισμός και συναφών εννοιών που χρησιμοποιούνται ευρύτατα από τους δρώντες τόσο στο χώρο του τουρισμού, όσο και στο χώρο της υγείας. Διαπιστώνεται ότι ο όρος ιατρικός τουρισμός, αν και χρησιμοποιείται ευρέως δεν είναι δόκιμος. Ως προς το περιεχόμενό του, επικρατεί έντονη σύγχυση λόγω της αντίφασης που εμπεριέχουν οι όροι τουρισμός και νοσηλεία, που είναι βασικό στοιχείο του ιατρικού τουρισμού. Προτείνεται η διάκριση των μετακινήσεων των ατόμων ανάλογα με το κυρίαρχο κίνητρο σε α) τουρισμό υγείας, όπου το κυρίαρχο κίνητρο της μετακίνησης είναι οι διακοπές – αναψυχή, με υποστηρικτική υπηρεσία τη λήψη κάποιας ιατρικής φροντίδας και σε β) ταξίδια υγείας, όπου το κυρίαρχο κίνητρο είναι η αποκατάσταση της υγείας.
Tourism is a socioeconomic phenomenon with important effects on human life and on national economies. The journey, i.e. the movement of people from their permanent residence in another place, is the key element of tourism. The basic component of tourism is leisure and relaxation, which are fundamentals rights of all people. The broad concept of tourism allows determining as tourism, different movements, such as business travel, participation in conferences, in education etc. In this broad context the travel for health reasons, is called "medical tourism". This study through the review of the literature on the use of the term medical tourism and related concepts reviels, reveal that the term medical tourism is widely used by both actors in the tourism industry, and in health system. It appears that the term medical tourism, although it is used widely is not valid/reliable. As for the content of the term, there is acute confusion due to the contradiction that contain the words tourism and hospitalization, which is a key element of medical tourism. In conclusion, it's necessary to distinguish the movement of people according to the dominant motive in a) health tourism, where the dominant motive of the movement is the holiday - leisure, with supportive service the receiving of a kind of medical care and b) travel health, where the dominant motive is the restoration of health.
Γλώσσα: Ελληνικά
Βιβλιογραφική αναφορά: Μοίρα-Μυλωνοπούλου, Π. και Μυλωνόπουλος, Δ. (2014). Τουρισμός υγείας και ταξίδι υγείας: κοινωνιολογική προσέγγιση και εννοιολογική διασαφήνιση. "e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας". [Online] 9(2): 11-28. Διαθέσιμο από: http://e-jst.teiath.gr/
Περιοδικό: e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας
e-Journal of Science & Technology
Είδος περιοδικού: Με διαδικασία κρίσης από ομότιμους κριτές (peer review)
Πρόσβαση: Δημόσια διαθέσιμο
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/6245
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τόμος 09, τεύχος 2 (2014)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Moira_35.pdf876.52 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons