Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/6264
Τίτλος: Ικανοποίηση γονέων από την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα στα νοσηλευόμενα παιδιά τους
Συγγραφείς: Μπουτοπούλου, Βαρβάρα
Πέτσιος, Κωνσταντίνος
Μαυρίδη, Φωτεινή
Βλαχιώτη, Ευφροσύνη
Κωνσταντακάκη, Εύα
Συντελεστές: Μάτζιου, Βασιλική
Τύπος αντικειμένου: Δημοσίευση σε συνέδριο
Λέξεις-κλειδιά: Satisfaction;Children;Γονείς;Ικανοποίηση;Νοσηλευτική φροντίδα;Παιδιά;Ποιότητα φροντίδας;Parents;Nursing care;Quality of care
Θέματα: Medicine
Child health services
Ιατρική
Παιδιατρική
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-Φεβ-2015
2010
Εκδότης: Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
Περίληψη: Η ικανοποίηση των γονέων των παιδιατρικών ασθενών είναι ένας από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποιότητας φροντίδας που παρέχεται στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της ικανοποίησης των γονέων από την παρεχόμενη φροντίδα υγείας στα νοσηλευόμενα παιδιά τους. Υλικό-Μέθοδος: Για την επίτευξη αυτού του στόχου έγινε μη πειραματική μελέτη με τη χρήση ερωτηματολογίου. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 206 γονείς, τα παιδιά των οποίων νοσηλεύονταν για 3 ημέρες τουλάχιστον σε παθολογικά και χειρουργικά τμήματα ενός Παιδιατρικού και ενός Γενικού Νοσοκομείου στην Αθήνα, από το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο του 2006. Το ερωτηματολόγιο περιείχε 68 ερωτήσεις, οι οποίες ήταν ομαδοποιημένες σε οκτώ κατηγορίες και αφορούσαν στην πληροφόρηση για τη νόσο, στις λειτουργίες του τμήματος, στην προσβασιμότητα, στην ιατρονοσηλευτική φροντίδα, στις διαδικασίες φροντίδας, στη συμπεριφορά του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, στη συμμετοχή των γονέων, στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και μία κλίμακα αξιολόγησης της φροντίδας. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p) ορίστηκε ίσο με 0,05 και τιμές πιθανότητας σφάλματος τύπου α (p value) p<0,05 αναγνωρίστηκαν ως στατιστικά σημαντικές.Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γονείς έμειναν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά του προσωπικού και την ιατρονοσηλευτική φροντίδα και λιγότερο από την πληροφόρηση για τις λειτουργίες του τμήματος και το εργασιακό περιβάλλον του προσωπικού. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο νοσοκομείων φαίνεται ότι οι γονείς των οποίων τα παιδιά νοσηλεύονταν στα παιδιατρικά τμήματα του γενικού νοσοκομείου έμειναν περισσότερο ικανοποιημένοι από την παροχή φροντίδας εκτός από την παράμετρο που αφορά στην προσβασιμότητα στο νοσοκομείο σε σχέση με τους γονείς του παιδιατρικού νοσοκομείου (p<0,028) και, παράλληλα, αξιολόγησαν υψηλότερα το γενικό νοσοκομείο στην κλίμακα αξιολόγησης (p<0,001). Τα σχόλια των γονέων κατέδειξαν ότι τα προβλήματα των δύο νοσοκομείων σχετικά με την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα ήταν η έλλειψη προσωπικού και υγιεινής. Συμπεράσματα: Οι γονείς των νοσηλευόμενων παιδιών αξιολόγησαν την παρεχόμενη φροντίδα θετικά, επισημαίνοντας προβλήματα που αφορούν τόσο στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όσο και στην υποδομή των νοσοκομείων. Οι απόψεις των γονέων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.
Περιγραφή: Ερευνητική εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Βιβλιογραφική αναφορά: Μπουτοπούλου, Β., Πέτσιος, Κ., Μαυρίδη, Φ., Βλαχιώτη, Ε.,Κωνσταντακάκη, Ε., κ.ά. (2010) Ικανοποίηση γονέων από την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα στα νοσηλευόμενα παιδιά τους. "Νοσηλευτική". 49 (3).
Περιοδικό: Νοσηλευτική
Hellenic journal of Nursing
Είδος περιοδικού: Με διαδικασία κρίσης από ομότιμους κριτές (peer review)
Πρόσβαση: 
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/6264
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τόμος 49, τεύχος 3 (Ιούλ. - Σεπτ. 2010)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Δεν υπάρχουν αρχεία συσχετισμένα με αυτό το τεκμήριο


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons