Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/6287
Τίτλος: Μελέτη παραγόντων σχετιζόμενων με την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του νοσηλευτικού προσωπικού
Συγγραφείς: Παπαγεωργίου, Δημήτρης Ε.
Μπολιουδάκη, Ειρήνη
Παπαλά, Ελένη
Πρίφτη, Σταματίνα
Καγιαλάρη, Μαρία
Τύπος αντικειμένου: Δημοσίευση σε συνέδριο
Λέξεις-κλειδιά: Νοσηλευτές;Νοσηλευτική;Συναισθήματα;Συναισθηματική νοημοσύνη;Φροντίδα;Nurses;Nursing;Emotions;Emotional Intelligence;Care
Θέματα: Nursing
Psychology
Νοσηλευτική
Ψυχολογία
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15-Φεβ-2015
2011
Εκδότης: Κυρίτση – Κουκουλάρη Ελένη
Περίληψη: Εισαγωγή: Το άτομο με υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα συναισθήματά του, να τα χρησιμοποιεί στη σκέψη του, να κατανοεί τη σημασία τους και να τα ρυθμίζει καλύτερα από άλλους. Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται στα δημόσια πολιτικά νοσοκομεία. Υλικό-Μέθοδος: Αναπτύχθηκε εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε 251 νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτών που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 69 ερωτήσεις που περιέγραφαν τις ακόλουθες επτά διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης: «Aυτοεπίγνωση», «αυτορρύθμιση», «κίνητρα συμπεριφοράς», «ενσυναίσθηση», «κοινωνικές δεξιότητες», «χιούμορ», «κριτική σκέψη». Οι απαντήσεις δόθηκαν βάσει κλίμακας Likert 4 σημείων (καθόλου-λίγο-αρκετά-πολύ). Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences 14.0 (SPSS). Αποτελέσματα: Η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι η ηλικία συμβάλλει στην ανάπτυξη τριών διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης και ειδικότερα του «χιούμορ», της «κριτικής σκέψης» και των «κινήτρων συμπεριφοράς». Τα έτη προϋπηρεσίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα των «κοινωνικών δεξιοτήτων» και της «αυτορρύθμισης». Η οικογένεια συμβάλλει στην ανάπτυξη του τομέα της «ενσυναίσθησης». Το επίπεδο εκπαίδευσης συμβάλλει στην ανάπτυξη του τομέα της «αυτοεπίγνωσης». Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά σημαντική και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Παρέχει τη δυνατότητα σε κάποιον να διερευνά τα συναισθήματά του, να κατανοεί την πραγματική τους σημασία και να τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη του πριν προβεί σε οποιαδήποτε απόφαση.
Περιγραφή: Είναι τριμηνιαία έκδοση Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος
Είναι ερευνητική εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Βιβλιογραφική αναφορά: Παπαγεωργίου, Δ. Ε., Μπολιουδάκη, Ε., Παπαλά, Ε., Πρίφτη, Σ. και Καγιαλάρη, Μ. (2011) Μελέτη παραγόντων σχετιζόμενων με την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του νοσηλευτικού προσωπικού. Νοσηλευτική. 50(2).
Περιοδικό: Νοσηλευτική
Hellenic journal of nursing
Είδος περιοδικού: Με διαδικασία κρίσης από ομότιμους κριτές (peer review)
Πρόσβαση: 
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/6287
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τόμος 50, τεύχος 2 (Απρ. - Ιουν. 2011)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Δεν υπάρχουν αρχεία συσχετισμένα με αυτό το τεκμήριο


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons