Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/6456
Τίτλος: Απόψεις ειδικευμένων νοσηλευτών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων της Βόρειας Ελλάδας
Συγγραφείς: Ιωαννίδου, Φαίδρα
Ευκαρπίδης, Απόστολος
Καβάκα, Νίκη
Δημητριάδου - Παντέκα, Αλεξάνδρα
Μπενός, Αλέξης
Συντελεστές: Σκενδέρη, Ιωάννα
Τύπος αντικειμένου: Δημοσίευση σε συνέδριο
Λέξεις-κλειδιά: Adult education--Evaluation;Personnel management;Continuing education;αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος;αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού;νοσηλευτικές ειδικότητες;συνεχιζόμενη εκπαίδευση;nurses education
Θέματα: Ιατρική
Νοσηλευτική
Medicine
Nursing
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17-Φεβ-2015
Δεκ-2009
Εκδότης: Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
Hellenic National Graduate Nurses Association
Περίληψη: Η αξιολόγηση είναι το αναγκαίο συνεπακόλουθο κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Αποτελεί διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των στόχων της. Σκοπός: Αξιολόγηση των εκπαιδευ- τικών προγραμμάτων των νοσηλευτικών ειδικοτήτων Βόρειας Ελλάδας από την έναρξη της εφαρμογής τους το 1991 έως το 2004, σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικευμένων νοσηλευτών. Υλικό-Μέθοδος: Η αξιολόγηση έγινε με αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε σε 559 ειδικευμένους νοσηλευτές. Επιστράφηκαν 447 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (ποσοστό απαντητικότητας: 79,9%). Στη συγκεκριμένη μελέτη αναλύθηκαν οι ερωτήσεις που σχετίζονταν με την αξιολόγηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης και την εφαρμογή της μετά την επιστροφή στο εργασιακό περιβάλλον και συσχετίστηκαν με το είδος της ειδικό- τητας και το νοσοκομείο εκπαίδευσης. Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές θεώρησαν ότι απέκτησαν σε ικανοποιητικό βαθμό νέες και σύγχρονες γνώσεις, εκτιμώντας τη θεωρητική τους εκπαίδευση θετικότερα από την κλινική άσκηση. Μεταξύ των ειδικοτήτων, οι ειδικευμένοι στην Ψυχιατρική είχαν σπανιότερα την αίσθηση χαμένου χρόνου στην κλινική άσκηση (p<0,001). Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ικανοποίηση από την εκπαίδευση στο νοσηλευτικό ιστορικό, τη νοσηλευτική διεργασία, την αντιμετώπιση επειγόντων και τη φροντίδα οξέως και χρονίως πασχόντων (μέσος όρος: 2,38−3,03, σε κλίμακα από 0=καθόλου έως 4=πάρα πολύ) ενώ χαμηλότερη ήταν η αναφερόμενη ικανοποίησή τους για την εκπαίδευση στη διδασκαλία, την πρόληψη και τη μεθοδολογία έρευνας. Η εφαρμογή της εκπαίδευσης θεωρήθηκε ικανοποιητική μόνο στην αντιμετώπιση επειγόντων, τη φροντίδα οξέως και χρονίως πασχόντων. Η χειρουργική ειδικότητα υπερείχε σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο στα περισσότερα από τα αντικείμενα εκπαίδευσης. Συμπεράσματα: Φάνηκε ότι η εξειδικευμένη γνώση που παρέχεται στην ειδικότητα δεν εφαρμόζεται στην κλινική πράξη, με αποτέλεσμα η «επένδυση» στην εκπαίδευση που γίνεται από την πολιτεία και την υπηρεσία υγείας, να παραμένει, τελικά, ένα κεφάλαιο πλημμελώς αξιοποιημένο από την ίδια την υπηρεσία. Επίσης, εντοπίστηκαν κενά στην εκπαίδευση καθώς και διαφορές μεταξύ των ειδικοτήτων, γεγονός που συνηγορεί στη δημιουργία ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος με κοινά συγγράμματα και κοινή ύλη.
Περιγραφή: Ερευνητική εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Βιβλιογραφική αναφορά: Ιωαννίδου, Φ., Ευκαρπίδης, Α., Καβάκα, Ν., Δημητριάδου - Παντέκα, Α., Μπενός, Α. κ.ά. (2009). Απόψεις ειδικευμένων νοσηλευτών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων της Βόρειας Ελλάδας. “Νοσηλευτική”.48(4)
Περιοδικό: Νοσηλευτική
Hellenic Journal of Nursing
Είδος περιοδικού: Με διαδικασία κρίσης από ομότιμους κριτές (peer review)
Πρόσβαση: 
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/6456
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τόμος 48, τεύχος 4 (Οκτ. - Δεκ. 2009)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Δεν υπάρχουν αρχεία συσχετισμένα με αυτό το τεκμήριο


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons