Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/8296
Title: Αποτελεσματική θεραπεία αποσυμφόρησης λεμφοιδήματος των άνω άκρων σε γυναίκες μετά απο μαστεκτομή
Effective complete decongestive therapy of upper limb lymphedema in women after mastectomy
Authors: Καλεμικεράκης, Ιωάννης
Κοσμά, Ευανθία
∆ημακάκος, Ευάγγελος
Item type: Conference publication
Keywords: Lymphedema;Mastectomy;Prevention;Λεμφοίδημα;Μαστεκτομή;Αποσυμφόρηση;Πρόληψη;Θεραπεία;Decongestive;Treatment
Subjects: Medicine
Nursing
Ιατρική
Νοσηλευτική
Issue Date: 8-Apr-2015
May-2012
Date of availability: 8-Apr-2015
Publisher: Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Κουτελέκος Ιωάννης
Abstract: Εισαγωγή: Το λεμφοίδημα είναι μια συχνή επιπλοκή μετά την αφαίρεση του μαστού και των σύστοιχων μασχαλιαίων λεμφαδένων λόγω συνήθως κακοήθειας. Μεταξύ 10% και 64% των γυναικών ανέφεραν συμπτώματα στα άνω άκρα, 6 μήνες έως 3 έτη μετά την εγχείρηση για τον καρκίνο του μαστού, ενώ περίπου 20% από αυτές ανέπτυξαν λεμφοίδημα. Σκοπός : Η μελέτη αποσκοπούσε στη διερεύνηση της νεώτερης βιβλιογραφίας σχετικά με τις προτεινόμενες θεραπείες για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος των άνω άκρων σε γυναίκες μετά από μαστεκτομή. Υλικό και Μέθοδος : Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των δημοσιευμένων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs) και των κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη και τη θεραπεία του λεμφοιδήματος μετά από μαστεκτομή. Η αναζήτηση έγινε στις βάσεις δεδομένων PubMed, SCOPUS, Cochrane database, σε έγκυρους δικτυακούς τόπους και στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Αποτελέσματα : Η εκπαίδευση της ασθενούς αποτελεί σημαντική προτεραιότητα αν και δεν μπορεί να αποτρέψει την πρόκληση λεμφοιδήματος, μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την εμφάνιση και να μειώσει την ένταση του. Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των ασθενών όσον αφορά την εμφάνιση του λεμφοιδήματος λόγω διαφορών στη λειτουργική δομή του λεμφικού συστήματος. Στα θεραπευτικά προγράμματα που προτείνονται, περιλαμβάνονται, περίδεση, άσκήσεις, χειρομαλακτική παροχέτευση του λεμφικού υγρού, προφυλακτική φροντίδα του δέρματος και οδηγίες για την φροντίδα της ασθενούς στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει έγκαιρα η θεραπεία, καθώς οι ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία σε <12 μήνες από τα πρώτα συμπτώματα είχαν καλύτερη εξέλιξη από αυτές που ξεκίνησαν θεραπεία> 12 μήνες. Η χειρομαλακτική παροχέτευση του λεμφικού υγρού, όταν γίνεται σωστά, αυξάνει την κυκλοφορία του λεμφικού υγρού περίπου είκοσι φορές, ενώ αντίθετο αποτέλεσμα φέρει η έντονη πίεση των λεμφαγγείων. Συμπεράσματα: Οι γυναίκες που κινδυνεύουν να εμφανίσουν ή επιδεινωθεί το λεμφοίδημα τους είναι σημαντικό να ακολουθούν υγιεινή διατροφή, να ελέγχουν το βάρος τους και να συμμετέχουν σε τακτικές ειδικές θεραπείες λεμφικής αποσυμφόρησης Επιπλέον με την άσκηση το λεμφικό σύστημα ενεργοποιείται και κυκλοφορεί το λεμφικό υγρό σε όλο το σώμα μειώνοντας τον κίνδυνο λεμφοιδήματος.
Lymphedema after mastectomy is a common complication. Between 10% and 64% of women reported symptoms in the upper extremities, 6 months to 3 years after surgery for breast cancer, while about 20% of them develop lymphedema. The aim was to investigate the recent literature on the effective prevention and treatment of upper limb lymphedema in women after mastectomy. Method and material: Was performed a review of published randomized controlled trials (RCTs) and guidelines for prevention and treatment of breast-cancer-related lymphedema. The PubMed, SCOPUS, Cochrane Database, reputable websites and guidelines of Hellenic Surgical Society. Results: The patient’s education is an important priority although may not be totally prevent lymphedema. Significant differences were observed between patients on the appearance of lymphedema due to preexisting differences in the functional structure of the lymphatic system. A therapeutic program may include bandaging, exercise, lymph manual drainage, skin care and self care program at home. It is very important to start early treatment because patients who started treatment in <12 months from the first symptoms had better recovery than those who began treatment> 12 months. Lymph manual drainage, when done correctly, increases the movement of lymph fluid about twenty times. Conclusions: Women who suffer from lymphedema are essential to maintain a healthy diet, to control their weight and to follow the correct complete decongestive therapy. In addition, by exercising the lymphatic system is activated to circulate the lymph fluid throughout the body.
Language: Greek
English
Citation: Kalemikerakis, Ι., Kosma, E. and Dimakakos, E. (2012). Effective complete decongestive therapy of upper limb lymphedema in women after mastectomy. “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική ”. 2: pp. 57-62
Journal: Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/8296
Appears in Collections:Τόμος 1, τεύχος 2 (Μάιος - Αύγ. 2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
123.pdf173.99 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons