Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/8365
Τίτλος: Ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
Quality of life in hemodialysis patients
Συγγραφείς: Τουλιά, Γεωργία
Κουτσοπούλου, Βασιλική
Τύπος αντικειμένου: Δημοσίευση σε συνέδριο
Λέξεις-κλειδιά: Quality of life;Hemodialysis--Patients;Ποιότητα ζωής;Αιμοκάθαρση;Παράγοντες;Factors
Θέματα: Medicine
Nursing
Ιατρική
Νοσηλευτική
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-Απρ-2015
Ιαν-2015
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας: 13-Απρ-2015
Εκδότης: Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος
Περίληψη: Kατά τις τελευταίες δεκαετίες, δίδεται ολοένα και περισσότερο έμφαση στην ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών που αναφέρονταν στην ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Αποτελέσματα : Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής ασθενών αιμοκαθαιρόμενων ασθενών είναι τα προβλήματα που απορρέουν από τη βαρύτητα της νόσου, διάφοροι κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες (ηλικία, φύλο), η κατάθλιψη, η αποτυχία συμμόρφωσης προς τις θεραπευτικές οδηγίες, η παρεχόμενη στήριξη από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, οι διαταραχές στον ύπνο και η ανεπαρκής πληροφόρηση. Επιπλέον, η φύση και χρονιότητα της νόσου συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης από το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης και τους επαγγελματίες υγείας επιβάλλουν σημαντικούς περιορισμούς στην καθημερινή ζωή των αιμοκαθαιρόμενων. Συμπεράσματα: Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε θεραπείας και να εκτιμάται συστηματικά στην καθημερινή κλινική πρακτική και σε όλα τα στάδια της νόσου.
During the last decades, more emphasis is put on quality of life in hemodialysis patients. The purpose of this study was to review the literature regarding the quality of life in hemodialysis patients. The method οf this study included bibliography research from both the review and the research literature which referred to the quality of life in haemodialysis patients. Results: According to the literature, the main factors affecting the quality of life of patients in hemodialysis patients are the problems of disease severity, various socio-demographic characteristics (age, gender), depression, failure to comply with treatment orders, the support provided by the family and social environment, sleep disturbances and insufficient information. Furthermore, the nature and chronicity of the disease including the dependence of the dialysis machine and healthcare professionals impose significant restrictions on the daily lives of hemodialysis patients. Conclusions: Assessment of quality of life in hemodialysis patients should be an integral part of the treatment and should be systematically assessed in routine clinical practice and at all stages of the disease.
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Βιβλιογραφική αναφορά: Toulia , G. and Koutsopoulou, V. (2015). Quality of life in hemodialysis patients. “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 4(1): pp. 10-18
Περιοδικό: Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
Είδος περιοδικού: Με διαδικασία κρίσης από ομότιμους κριτές (peer review)
Πρόσβαση: Δημόσια διαθέσιμο
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/8365
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τόμος 4, τεύχος 1 (Ιαν. - Απρ. 2015)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
pn_january_10-18.pdf672.56 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons