Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/8428
Title: Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη
Alternative title / Subtitle: ψηφιακή βιβλιοθήκη νεοελληνικών σπουδών, πανεπιστήμιο Κρήτης
Authors: Φάνη, Μαριέττα
Μονόπωλη, Μαρία
Κουκουράκης, Μανόλης
Fani, Marietta
Monopoli, Maria
Koukourakis Manolis
Item type: Conference publication
Conference Item Type: Full Paper
Keywords: Αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών;Έρευνα χρηστών;Πληροφοριακή συμπεριφορά αναζήτησης;Digital Library Evaluation;User study;Information searching behaviour
Subjects: Technology
Library science
Τεχνολογία
Βιβλιοθηκονομία
Issue Date: 16-Apr-2015
Date of availability: 16-Apr-2015
Abstract: Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστήμιου της Κρήτης υποστηρίζοντας την ανάγκη των χρηστών για άμεση και γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες, δημιούργησε την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών - Ανέμη. Η Άνέμη' εγκαινιάστηκε την άνοιξη του 2006 και προσφέρει στο χρήστη του διαδικτύου μια πλούσια συλλογή αποτελούμενη από μονογραφίες, περιοδικά, χειρόγραφα, χάρτες, αρχειακό υλικό και φωτογραφίες. Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό τη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Άνέμη'. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από σαράντα-τέσσερα (44) τυχαίους χρήστες της. Απώτερος σκοπός ήταν να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι απόψεις και οι παρατηρήσεις των ατόμων που τη χρησιμοποιούν με σκοπό να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών της και στον εντοπισμό πιθανών σημείων που χρειάζονται βελτίωση. Οι μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν α) ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και β) στατιστικά στοιχεία χρήσης. Οι ερωτηθέντες μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου απάντησαν σε ποικίλες ερωτήσεις. Αρχικά οι ερωτήσεις αφορούσαν τα χαρακτηριστικά των χρηστών (ηλικία-γένος-ιδιότητα), τη συχνότητα χρήσης της Άνέμη' και τη χρήση και αξιολόγηση των διαθέσιμων συλλογών της. Επίσης, η συγκεκριμένη μελέτη παρέχει αποτελέσματα στο ερώτημα εάν οι χρήστες είναι ικανοποιημένοι με το χρόνο που απαιτείται για το άνοιγμα ενός αρχείου και ποιοι είναι οι προτιμώμενοι μέθοδοι αποθήκευσης αρχείων για μελλοντική χρήση. Στη συνέχεια, οι ερωτηϋέντες καλούνται να προσδιορίσουν τις μεθόδους αναζήτησης που χρησιμοποιούν (απλή αναζήτηση, σύνθετη αναζήτηση, ευρετήρια, ευρετήριο «Ανταίος», πλοήγηση) και εάν έχουν κάνει χρήση της ηλεκτρονικής βοήϋειας μέχρι και σήμερα. Οι ερωτηϋέντες που έχουν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική βοήϋεια καλούνται να την αξιολογήσουν και αυτοί που δεν την έχουν χρησιμοποιήσει να προσδιορίσουν τους λόγους της μη-χρήσης της. Τέλος, οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να καταγράφουν τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει χρησιμοποιώντας την Άνέμη', να εκφράσουν τη σημαντικότητα της και να προτείνουν νέες υπηρεσίες /λειτουργίες.
The Library & Information Center of the University of Crete supporting the users' need for quick and direct access to information, created the digital library titled Digital Library of Modern Greek Studies - Anemi. It was introduced in 2006 providing to users a rich collection of monographs, serials, manuscripts, maps, archives and pictures. This study aims to provide the results of an evaluation of the 'Anemi'. Forty-four (44) random users carried out the evaluation, while the research methods used were: online questionnaire and transaction logs analysis. The ultimate aim was to identify users' opinions and comments in order either to provide new services or to improve the current ones in the near future. End-users were invited to answer to various questions. Firstly, they had to provide some personal information, such as their age, gender and occupation and to specify how often they use 'Anemi'. Then, they had to specify which collections of 'Anemi' they use and to evaluate them one by one. In addition, this study provides answers on whether users are satisfied with the time required for a file to be downloaded, which searching methods they prefer to use (simple search, advanced search, indexes, «Antaios» index, browse) and which the most common method for saving a file is. Finally, users had the chance to indicate whether they have faced any difficulties using 'Anemi', specify how important 'Anemi' is and to suggest new services.
Language: Greek
English
Citation: Φάνη, Μ.,Mονόπωλη, M. και Κουκουράκης,Μ. (2010). Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: ψηφιακή βιβλιοθήκη νεοελληνικών σπουδών,πανεπιστήμιο Κρήτης. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών, Βιβλιοθηκών Πάντειο Πανεπιστήμιο, Νοεμβρίου 3-5, Αθήνα. Available from: http://lekythos.lib.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/10835/19psab006a.pdf?sequence=1
Conference: 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/8428
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19psab006b.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open
19psab006a.pdf765.54 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons